Công trình sách “Ký ức người lính” do Trung tâm truyền thông “Ký ức người lính” (Hội Truyền thông số Việt Nam) thực hiện đến nay đã xuất bản được 13 tập, bao gồm những mẩu chuyện về kỷ niệm, chiến công, kỳ tích của người lính và các chiến sĩ cách mạng trong các cuộc chiến chống đế quốc, thực dân và những tấm gương tiêu biểu của người lính trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay…

Công trình sách “Ký ức người lính” tập tiếp theo sẽ được thực hiện tại Hà Giang với nhân vật chính là các cá nhân điển hình, nhân vật lịch sử, người có chiến công, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, đặc biệt công trình sẽ tập trung tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân CCB người Hà Giang có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước.

Hữu Hoàng