CCBVN tỉnh Phú Yên phối hợp với Đoàn TN, xây dựng, “Tổ công tác tự quản an ninh trật tự”. Tổ quản lý, giáo dục trẻ con hư hỏng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tổ kiên trì, dạy bảo, thuyết phục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để giáo dục các cháu. Tới nay, Tổ công tác tự quản an ninh trật tự đã giúp hàng trăm trẻ em ngoan ngoãn, tiến bộ

Thanh Hiền