Lo vốn cho hội viên, các cấp hội còn thường xuyên bám sát, nhắc nhở hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng thời hạn. Để giúp hội viên có kiến thức khoa học kỹ thuật, Hội CCB đã phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều buổi tập huấn KH-KT cũng như tham quan mô hình kinh tế điểm để bổ sung kiến thức cho hội viên. Trong phong trào thi đua làm kinh tế, nhiều hội viên CCB đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như các CCB: Hoàng Công Điện, Nguyễn Đức Nhượng, Hoàn Minh Chiến, Nguyễn Quang Kỹ, Nguyễn Văn Phong… Hội CCB tổ chức ngày gặp mặt truyền thống hàng năm, ngày 6/12 thành lập Hội, thông qua đó tôn vinh cái tốt, phê phán cái xấu, biểu dương các điển hình tiên tiến. Hội thường xuyên quan tâm các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Liên tục trong nhiều năm liền, Hội CCB thị trấn Gia Bình đã hoàn thành các chỉ tiêu ủng hộ Ngày vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân sóng thần, nạn nhân chất độ màu da cam, và ủng hộ quỹ nghĩa tình đội… Các năm qua, Hội đã giúp đỡ được 10 hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, đồng thời vận động xây dựng được 1 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Vũ Văn Kỳ.

Công tác hội