Để có thể làm giàu được ở vùng đất khô cằn bạc màu, thời tiết khắc nghiệt này, ông đã bỏ ra nhiều ngày tháng đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, dự các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm và tham quan các mô hình kinh tế giỏi. Năm đầu, gia đình khai thác được 1 ha đất, ông đưa giống ngô có năng suất cao vào trồng, đạt kết quả khá. Ông còn nuôi gà, vịt, rồi được sự quan tâm của Nhà nước có dự án phát triển đàn bò, ông đã trồng thêm 2 ha cỏ voi, nhận nuôi bảo vệ 7 ha rừng, trồng 300 cây dẻ, 200 cây cam, quýt, hồng, mận, lại nuôi 4 con trâu, 12 con bò, 2 con ngựa, 50 con dê, 5 con lợn nái , 30 con lợn thịt...

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó ngại khổ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năm 2009, tổng thu nhập của ông trên 100 triệu đồng, năm nay sẽ còn khá hơn nhiều...

DƯƠNG TÔN