Các lực lượng xã Thèn Phàng phối hợp khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình CCB Sùng Sèo Tờ.

Ngày 27-3-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm tỉnh Hà Giang, Bác có 8 Lời căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân huyện Xín Mần đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng cao nguyên đá.

Để các hoạt động học và làm theo Bác mang tính thực chất, hiệu quả thiết thực, huyện Xín Mần lấy việc thực hiện 8 Lời căn dặn là việc làm thường xuyên trong mọi công việc.

Tùy hoàn cảnh thực tế của địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lựa chọn những nội dung đột phá và triển khai đồng bộ nhiều mô hình tiêu biểu, nhân rộng, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi và tích cực trong cộng động. Cụ thể như Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn; Chương trình cải tạo vườn tạp cho các hộ dân trên địa bàn huyện...

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai, huy động các nguồn lực và nhân dân thực hiện các chương trình, mô hình đề ra. Chủ trương đúng, cách làm hiệu quả nên đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Do vậy, năm 2022, huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 79 hộ gia đình người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ bằng tiền 60 triệu đồng/hộ.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, CCB Sùng Sèo Tờ, thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng là đối tượng được hỗ trợ xây nhà ở, ông vô cùng phấn khởi. Bởi tuổi đã cao, gần cuối đời ông còn được ngôi nhà mơ ước. Từ nay, ông không còn thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về.

Chương trình cải tạo vườn tạp cũng được cấp ủy, chính quyền thực hiện hiện quả. Toàn huyện cải tạo được 126.117m2/289 vườn trong tổng số 1.521 hộ dân đăng ký. Điển hình như Hội CCB huyện chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, các cấp Hội triển khai và định hướng cho các hộ cải tạo vườn tạp chủ yếu tập trung nuôi lợn sinh sản và thương phẩm. Ngoài ra phát triển nuôi cá, gia cầm, trồng các loại rau theo mùa, chỉnh trang khuôn viên gia đình và áp dụng khoa học vào sản xuất chăn nuôi.

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp, đến năm 2021, toàn huyện có 66 hộ hội viên CCB thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó có 30 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn. Tổng diện tích thực hiện cải tạo vườn tạp 15.717m2, trong đó diện tích trồng rau, đậu các loại là 5.000m2; cây ăn quả 7.040m2, diện tích ao nuôi cá 1.700m2, diện tích chuồng trại 1.042m2, đổ đất tạo vườn 930m2. Đầu năm 2022, Hội CCB huyện Xín Mần tiếp tục quán triệt, triển khai 100% tổ chức Hội cơ sở và hội viên đăng ký thực hiện 2 mô hình điểm và triển khai 30% số hội viên thực hiện nhân rộng mô hình cải tạo vườn tạp. Đến nay, đã có gần 500 hộ thực hiện làm điểm để nhân rộng toàn Hội.

Kết quả từ cải tạo vườn tạp cho thu nhập cao gấp 1,5 lần so với trước và giải quyết việc làm cho 650 lao động nông thôn. Qua đó, thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, tập quán sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CCB.

Có thể khẳng định, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đặc biệt khó khăn và Chương trình cải tạo vườn tạp là một trong những mô hình, nội dung đột phá, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở huyện Xín Mần, góp phần thực hiện tốt, có hiệu quả tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Minh Vũ