Mỗi năm, mô hình VAC của CCB Phạm Văn Hùng (huyện Hải Hậu) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm này, tổng dư nợ từ nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) của Hội CCB tỉnh Nam Định là 381,4 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng nghìn hộ CCB nghèo đã có điều kiện phát triển sinh kế tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Với sự quyết tâm giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội với vai trò vừa giám sát vừa làm uỷ thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, do đó chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.

Trong hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay.

Việc giải ngân ngay tại các điểm giao dịch xã qua mạng lưới 413 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, xóm đã giúp hộ nghèo tiếp cận được với dịch vụ tín dụng tài chính thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm được thời gian và chi phí đi lại. Ngoài ra, việc phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các cấp Hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, góp phần thực hiện tốt việc bình xét công khai, công bằng cho các đối tượng vay vốn chính sách và thu nợ, thu lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng. Trong năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB giảm còn 0,28%; hộ cận nghèo là 1,54%; hộ có mức sống khá, giàu đạt 61,23%; có 123 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo…

Giai đoạn 2016-2021, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các cấp Hội CCB triển khai một cách tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH cùng với sự nỗ lực của bản thân, cán bộ hội viên CCB đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thành lập hơn 300 công ty tư nhân, xây dựng hơn 2.000 trang trại, gia trại hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng cho gần 12.000 lao động; trong đó, trên 50% là CCB, cựu quân nhân và con em CCB.  

Điển hình như Hội CCB huyện Vụ Bản, các cấp Hội đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện cho 1.161 hội viên vay hơn 27 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên CCB đã đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Hiện nay, toàn huyện Hội có 112 gia trại và 19 trang trại, tạo việc làm cho hơn 331 hội viên CCB, cựu quân nhân, góp phần giảm số hội viên nghèo xuống còn 24 hộ.

Với Hội CCB huyện Mỹ Lộc, để nâng cao thu nhập cho hội viên, huyện Hội đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, động viên cán bộ, hội viên tích cực xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý qua kênh Ngân hàng CSXH đạt trên 11,6 tỷ đồng cho 441 hộ vay.

Nhờ số tiền 50 triệu đồng vay ủy thác từ Ngân hàng CHXH huyện Hải Hậu, CCB Cao Văn Viễn ở xóm 17, xã Hải Ninh đầu tư xây dựng mô hình nuôi ếch Thái Lan với 7 bể nuôi và 1 ao giống nuôi 5.000 con ếch. Bình quân ếch đạt trọng lượng 4 con/kg là có thể xuất bán. Cứ từ 2-2,5 tháng, gia đình ông xuất bán một đợt, trừ chi phí thu về 20 triệu đồng.

Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành động lực hỗ trợ cho hội viên CCB trên cả nước tiếp cận thuận lợi chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước để đầu tư hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời, an toàn mọi đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới.

Hồ Thanh Hương