Theo quy định tại Khoản 2, Điều 48, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí. Ngày 1-4-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc với tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm nhóm A. Do đó, người nhiễm Covid-19 được khám và điều trị miễn phí. Tuy vậy, chi phí khám chữa bệnh (KCB) liên quan đến dịch bệnh Covid-19 là nội dung mới, được Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tại nhiều văn bản khác nhau; một số văn bản dạng công văn hướng dẫn tạm thời nhưng đang có hiệu lực thi hành. Từ ngày 27-4-2021 đến nay, toàn quốc có trên 954 hội viên Hội CCB là F0; trên 390 hội viên từ trần do Covid-19. Để đảm bảo quyền lợi của CCB nếu bị mắc Covid-19, cán bộ, hội viên Hội CCB cần nắm một số nội dung sau:

- Người phải cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế được miễn chi phí xét nghiệm, miễn chi phí KCB do Covid-19, gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền, chi phí xét nghiệm SASR-CoV-2 …; người bệnh phải nộp tiền ăn theo mức quy định.

- Người đang phải cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do Covid-19 mà mắc các bệnh khác (không phải do Covid-19) phải khám, điều trị; hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, thì việc chi phí như sau:

+ Nếu người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp KCB đúng tuyến;

+ Nếu người bệnh không có thẻ BHYT phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị (bệnh khác) theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Như vậy, nếu CCB phải cách ly y tế tập trung có thẻ BHYT mã quyền lợi số 2 mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng.

CCB và hội viên CCB cần kiểm tra xem thẻ BHYT đã được đổi sang mã quyền lợi số 2 chưa? Nếu thẻ BHYT vẫn có mã quyền lợi số 4 hoặc số 3, chưa được đổi sang mã quyền lợi số 2, cá nhân cần mang theo giấy tờ xác định là CCB, liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện để được chuyển đổi mức hưởng BHYT (xem hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18-1-2021 của T.Ư Hội).  

      Ngô Đoàn