Lấy tư liệu vì sao quá khó từ Ban quản lý dự án Theo như đơn khiếu nại ngày 06-5-2011, thì doanh nghiệp này đã bỏ thầu đối với gói thầu số bẩy dự án OFID: đường Chấn Vũ – Nghinh Tường – Sảng Mộc ( huyện Võ Nhai) thấp hơn khoảng 500 triệu đồng so với nhà thầu được trúng; ngày 12-5-2011 trong đơn kiến nghị cũng của doanh nghiệp tham gia đấu thầu cho biết gói thầu số năm, sáu dự án đường giao thông liên xã Cúc Đường – Thượng Nung – Sảng Mộc (huyện Võ Nhai) doanh nghiệp này cũng bỏ thấp hơn 688 triệu đồng (gói số 5) và 265 triệu đồng (gói số 6) so với nhà thầu được trúng. Với một số thông tin trên, để có cơ sở trả lời đơn thư bạn đọc, chúng tôi lên kế hoạch tiếp cận với ông Bùi Công Thành, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), trưởng Ban quản lí dự án OFID. Ngày 27-6-2011, cơ quan Đại diện làm việc với ông Bùi Công Thành (tham gia còn có một số cán bộ phòng ban của UBND huyện và ban dự án). Nội dung làm việc thật ra rất đơn giản, vì chúng tôi chỉ đề nghị ông Thành phô tô cho hai bộ hồ sơ để về nghiên cứu, có chứng cớ trả lời bạn đọc: thứ nhất là hồ sơ gói thầu số bẩy, thứ hai là hồ sơ phần việc liên quan đến Ban quản lí dự án OFID. Sau khi nghe lời đề nghị của chúng tôi, ông Thành cho biết “… thứ nhất: hồ sơ quá nhiều, khó có thể cung cấp; thứ hai: đề nghị các đồng chí làm văn bản ghi rõ cần chúng tôi cung cấp những tài liệu gì…”. Trước yêu cầu đó, Ban đại diện đã gửi công văn số 110/CV-KVB, ngày 27-4-2011. Ngày 10-5-2011, cơ quan Đại diện nhận được bản FAX, công văn số 522/CV-UBND, ngày 10-5-2011, do ông Bùi Công Thành, chủ tịch UBND huyện kí với nội dung “… để cung cấp hồ sơ tài liệu.. thì hiện nay UBND huyện Võ Nhai đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên…”. Ngày 01-6-2011, cơ quan Đại diện làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư xoay quanh vấn đề thẩm định đơn thư bạn đọc với nội dung như trên. Trong biên bản làm việc, ông Dương Văn Lộc, phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư (người đại diện cuộc làm việc) nói rất rõ: “… Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ nghiên cứu xem xét và có văn bản hướng dẫn…”. Ngày 15-6-2011, cơ quan Đại diện nhận được công văn số 820/SKHĐT-TTr, ngày 13-6-2011, của Sở Kế hoạch & Đầu tư gửi UBND huyện Võ Nhai, do ông Dương Văn Lộc, phó Giám đốc, kí với nội dung “… thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh… các bộ phận chuyên môn trả lời bằng văn bản những nội dung liên quan…”. Ngày 27-6-2011, cơ quan Đại diện có cuộc làm việc (sớm hơn một ngày theo bản đăng kí làm việc của cơ quan Đại diện) với UBND huyện Võ Nhai và Ban quản lí dự án OFID có nội dung như trên. Bắt đầu cuộc làm việc, ông Thành vẫn tỏ thái độ đầy vẻ công khai minh bạch, khiến PV rất tin: “lần này công việc sẽ ổn thỏa…”. Trong lúc làm việc, ông Thành cho biết là đã gửi cơ quan Đại diện công văn số 26/BQL-DA, ngày 23-6-2011, do trưởng Ban quản lí dự án kí (cơ quan Đại diện trả lời là chưa nhận được công văn trên). Tranh thủ, chúng tôi lướt nhanh qua công văn 26 - ông Thành vừa đưa, sau một số điều dẫn chứng, ông Thành vẫn cương quyết chưa cung cấp tài liệu cho cơ quan báo. Lúc này, chúng tôi không biết được việc xin tài liệu có gì mà khó khăn vậy. mặc dù công văn trên nêu rõ “… rất mong các ông nhà báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Võ Nhai để phản ánh những thông tin trung thực, lành mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối “trủ chương”, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thế giới…”. Quay trở lại cuộc đang làm việc, sau khi đề nghị phóng viên xuất trình thẻ nhà báo và trao đổi đôi bên qua lại, ông Thành kết luận: “Thứ nhất: hồ sơ tài liệu mà bên báo yêu cầu là thuộc tài liệu mật – theo khoản 12, Điều 61 của luật đấu thầu; thứ hai: chúng tôi chưa nhận được một lá đơn nào về việc tố cáo, khiếu nại…; thứ ba: chúng tôi chưa nhận được bất kể một sự chỉ đạo nào của UBND tỉnh, cho nên chưa cung cấp được tài liệu…”.

Hơn hai tháng trời, các PV Ban đại diện tới lui với ông Thành, Sở Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh Thái Nguyên. Phải chăng có gì không minh bạch trong gói thầu số 7 mà giờ này vẫn chưa có một thông tin nào do cơ quan chỉ đạo, quản lí và chức năng tỉnh Thái Nguyên cung cấp, phối hợp để có cơ sở trả lời đơn thư bạn đọc?! (còn nữa) Người Dân