Các điển hình về trang trại như hội viên Trần Văn Thanh, phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) tổ chức gia đình canh tác 3 trang trại, riêng trang trại tại phường Đồng Tâm rộng 5ha, thả cá trên diện tích 8 sào mặt nước, chuồng trại nuôi 25.000 gà đẻ trứng, 150 nái lợn ngoại, 400 đầu lợn thịt/ 1 lứa, mới đây còn nuôi 34 con cá sấu và đầu tư gần 1 tỷ đồng trồng cây cảnh, tạo việc làm cho 35 lao động, thu lãi trừ chi phí ba năm gần đây trên 1 tỷ đồng/ năm. Hằng trăm hội viên phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động, tiêu biểu như CCB Nguyễn Đình Sơn – hội viên phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tổ chức gia đình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, đến nay ông là chủ tịch Hội đồng quản trị 2 công ty có vốn gần 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho 173 lao động, trừ chi phí còn thu lãi hàng tỷ đồng/ năm. Hàng trăm CCB đương nhiệm phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành tốt nhiệm công tác Đảng, chính quyền địa phương mà còn gương mẫu tổ chức gia đình chăn nuôi trồng trọt giỏi – làm giàu chính đáng, tiêu biểu như hội viên Đàm Minh Tuấn, bí thư Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, người có công lao lớn trong việc phát triển phong trào chăn nuôi bò sữa của địa phương, gia đình có lúc chăn nuôi đến 40 con bò sữa kết hợp dịch vụ thu mưa chuyên trở tiêu thụ sữa bò cho nhân dân, thu lãi trừ chi phí trên 200 triệu đồng/ năm; CCB Nguyễn Viết Xuân phó chủ tịch UBND xã Quang Sơn huyện Lập Thạch, không những công tác chính quyền tốt, mà còn tổ chức gia đình chăn nuôi hàng trăm đầu lợn/ lứa, kết hợp trồng cây ăn quả, cho thu lãi bình quân 400 triệu đồng/ năm. Đặc biệt hàng trăm hội viên là thương binh, nan nhân chất độc da cam vẫn vượt khó vươn lên chiến thắng bệnh tật và làm giàu chính đáng, tiêu biểu như các thương binh nặng Phan Văn Bôn, Tạ Đình Chất, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Thiện Cơ, Kim Quang Hợp, Ma Văn Léng, Chu Văn Đích… cho thu lãi bình quân trên 100 triệu đồng/ năm. Hàng nghìn nữ CCB đảm đang cho thu lãi bình quân trên 100 triệu đồng/ năm. Hàng nghìn nữ CCB đảm đang tổ chức gia đình làm kinh tế giỏi tiêu biểu như các bà, các chị Nguyễn Thị Sản, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Tư… Kết quả phong trào CCB làm kinh tế giỏi đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm đề phát triển kinh tế gia đình CCB, hạ tỷ lện hộ nghèo từ 18,3% xuống còn 3%; tăng lên gần 60% hộ CCB có kinh tế khá và giàu. Kết quả phong trào còn góp phần xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh và góp phần tích cực vào sự nghiệp tăng trưởng kinh tế chung của Tỉnh Vĩnh Phúc. Qua phong trào đã có 3 tập thể, 6 cá nhân được TƯ Hội CCBVN tặng Bằng khen, gần 300 hội viên CCB làm kinh tế tiêu biểu được UBND các cấp và Hội CCB Tính, huyện, thành, thị khen thưởng.

Công tác hội