Điển hình là các Hội viên, Hà Văn Đông (xã Lê Lợi), Nguyễn Văn Phương (xã Nghiêm Xuyên), Nguyễn Văn Thính (xã Hồng Vân)… Doanh nghiệp có 11 Công ty TNHH, 3 công ty cổ phần và hơn 400 cơ sở SXKD do hội viên CCB làm chủ, thu hút hàng nghìn lao động, với đủ các nghề như xây dựng, sản xuất đồ gỗ cao cấp, thêu ren, mây tre đan, doanh thu hàng tỷ đồng… Nhiều doanh nghiệp lớn như Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Chú, Tạ Quang Uẩn… Hiện Toàn huyện hội, có 277 hội viên đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi.

Công tác hội