Sự kiện này do Viện Phát triển và Phân tích Chính sách Bộ Ngoại giao Indonesia cùng Trung tâm Nghiên cứu châu Á phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều học giả thuộc Viện Phát triển và Phân tích Chính sách Bộ Ngoại giao Indonesia, Trung tâm Nghiên cứu châu Á và đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc đại lục, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Hội thảo tập trung trao đổi và thảo luận ba nội dung chính: Quản lý xung đột tiềm năng thông qua hợp tác, thúc đẩy lòng tin xây dựng các biện pháp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy trao đổi quan điểm thông qua đối thoại về những vấn đề nhất định.

Indonesia đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tại Biển Đông. Từ năm 1990 đến nay, Indonesia đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về quản lý xung đột tiềm năng trên Biển Đông và thúc đẩy hợp tác giữa các bên tranh chấp.

Theo TTXVN

(TH)