Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, tháng 10-2013, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ra quyết định thành lập. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và từng bước làm các thủ tục kiện toàn, thành lập các tổ chức đoàn thể trong đó có tổ chức Hội CCB.
Tuy nhiên, Theo ý kiến của Hội CCB tỉnh Tuyên Quang, đã viện dẫn các Văn bản số 20, 21 ngày 25-9-2008 của T.Ư Hội CCB Việt Nam chỉ đề cập đến tổ chức hoạt động của Hội CCB ở xã, phường, thị trấn và trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Đối với tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các loại hình khác thì chưa có hướng dẫn, nên đề nghị thành lập Hội CCB của Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang phải chờ hướng dẫn của T.Ư Hội. Song trên Báo CCB Việt Nam ra ngày 30-8-2014 lại có bài phản ánh một số hoạt động Hội CCB Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Vậy chúng tôi muốn biết, đơn vị này được thành lập theo hướng dẫn nào?
Chúng tôi nghĩ ở đâu có tổ chức cơ sở Đảng thì ở đó phải thành lập các tổ chức đoàn thể nếu đủ số lượng và tiêu chuẩn là đoàn viên, thành viên, của tổ chức đó. Mong rằng T.Ư Hội CCB Việt Nam sớm có lời giải đáp vướng mắc trên giúp các Đoàn Luật sư thực hiện chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư và Điều lệ Hội CCB Việt Nam năm 2012.
Luật sư Thành Minh
(Tuyên Quang)