Trong hướng dẫn đại hội Hội CCB các cấp, có gợi ý động viên các đồng chí không cơ cấu vào nhiệm kỳ tiếp, chủ động nghỉ trước một thời gian, tạo điều kiện cho các đồng chí mới tiếp cận làm quen với công việc, chủ trương đó rất phù hợp, nhưng mặt trái của chủ trương này cũng dễ tạo ra kẽ hở để một số người áp đặt ý muốn chủ quan của mình, chọn những đồng chí cùng ê kíp, biết vâng lời, triệt tiêu đấu tranh, đưa công tác tuyển chọn nhân sự vào việc đã rồi, buộc hội viên phải bỏ phiếu đồng thuận...

Xin đề đạt một ý kiến: Các đồng chí được bầu chọn làm công tác Hội các cấp, có thời gian công tác tối thiểu một nhiệm kỳ, chỉ sử dụng kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, không tốn kinh phí đào tạo nhân sự như các đoàn thể chính trị xã hội khác, nên chăng T.Ư Hội chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sau đại hội Hội CCB các cấp, Hội CCB nào có thường trực nghỉ công tác toàn bộ, thì hỗ trợ cho đồng chí chủ chốt nhiệm kỳ trước một khoản kinh phí để đồng chí này ở lại 1 đến 2 tháng, vừa bàn giao, vừa hướng dẫn, hỗ trợ cho đồng chí mới tiếp cận công việc, có thế mới trọn tình vẹn nghĩa và người đảm đương nhiệm vụ mới mới đạt kết quả cao hơn.

NGUYỄN VĂN QUANG