Thành tích nổi bật nhất của Hội là việc phát triển hội viên mới, tập hợp được 276 CCB từ 54 tỉnh thành về đây làm ăn sinh sống, 99% CCB sinh sống trên địa bàn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Hội chú trọng thường xuyên, nên tất cả hội viên đều phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xác định tốt trách nhiệm với quê hương, đất nước. Nhờ đó, uy tín của Hội trong cộng đồng dân cư rất cao, hiện có khoảng 40% số hội viên được giao nhiệm vụ làm công tác đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng.

Hộâi còn tổ chức được Câu lạc bộ nữ CCB để giúp nhau về vốn, về kinh nghiệm làm ăn, kinh nghiệm nuôi dạy con, làm nội trợ gia đình... Chính CLB nữ này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa của mọi gia đình CCB và cộng đồng dân cư.

Không chỉ gương mẫu trong công tác xây dựng quê hương, trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghĩa tình, các CCB Long Hải còn góp phần làm đẹp nếp sống văn hóa của thị trấn. Hội có độâi bóng chuyền nam hoạt động đều, giành nhiều giải ở huyện và tỉnh; lại có đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn phục vụ nhân dân, cũng từng đi phục vụ nhiều đơn vị và địa phương bạn.

Hội được Đảng ủy thị trấn cho phép đưa thông tin của Hội lên hệ thống truyền thanh đều đặn mỗi tuần hai buổi để thông báo tình hình của Hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt...

Năm trước, Đại hội “Thi đua CCB gương mẫu” 5 năm (2004-2009), Hội CCB thị trấn Long Hải đã được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

HOÀNG MINH MẪN