Một anh than phiền với bạn: -Hôm trước, vợ tôi bị hạt bụi bay vào mắt. Tôi phải đưa cô ấy tới bác sĩ, thế mà cũng tốn đến 50.000đ. Anh bạn nhăn nhó cười: -Anh còn may đấy. Mới hôm qua thôi, một chiếc áo lông thú lọt vào...cặp mắt vợ tôi. Thế là một tháng lương của tôi đi toi!. Hiện Đại