Theo Thông tư này, các lao động ở các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ các khoản chi phí được quy định cụ thể: Đối tượng được lựa chọn tham gia xuất khẩu lao động là người lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp bậc tiểu học trở lên. Người lao động được hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, tài liệu học tập , sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập. Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tàu xe và trang cấp ban đầu như học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú , gồm: tiền ăn và sinh hoạt phí ( theo chế độ học bổng chính sách, bằng 80% mức lương tối thiểu chung của Nhà nước). Người lao động khi nhập trường được hỗ trợ mua sắm đồ dùng cá nhân như: chăn bông, màn, áo bông, chiếu, ni lông đi mưa và quần áo đồng phục. Mức chi: UBND cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ trang cấp ban đầu, tối đa 400.000 đ/ học sinh cho cả khoá học có thời gian đào tạo từ 3-12 tháng. Người lao động được cấp tiền tàu xe một lần cho cả lượt đi và lượt về nếu học cách nhà trên 15 km. Cũng theo Thông tư này, người lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100% học phí học nghề , ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức theo mức học phí được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH duyệt, tiền ăn, sinh hoạt 40.000 đồng/người/ngày; tiền ở 200.000 đồng / người/tháng; tiền đồ dùng cá nhân 400.000 đồng/người; tiền tàu xe một lần ( cả lượt đi và về) , chi phí làm thủ tục trước khi đi xuất khẩu lao động theo các mức quy định hiện hành về phí làm hộ chiếu, phí visa (nếu có), phí khám sức khoẻ ( sơ tuyển và trước khi đi XKLĐ), lệ phí lý lịch tư pháp. Đối với người lao động khác : Hỗ trợ 50% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức theo mức học phí Bộ trưởng Bộ LĐTBXH duyệt. Trong trường hợp đặc biệt, lao động các huyện nghèo tham gia XKLĐ có thời gian làm việc thực tế dưới 12 tháng phải về nước vì một trong các lý do : Sức khoẻ không phù hợp với yêu cầu công việc , chủ sử dụng lao động gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên người lao động bị mất việc làm, chủ sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì lao động sẽ được hỗ trợ 1 lượt vé máy bay hạng ghế thường từ nước đến làm việc về Việt Nam.

Lê Doãn Chiêu