• Mày đi vác bệnh về bản đấy à Mùa?
 • Sao Trưởng bản lại nói thế?
 • Mày vác hàng thuê cho mấy người nhập lậu gia cầm từ biên kia biên giới về. Mày biết đang có dịch cúm gia cầm mà vẫn đi vác thuê thì có khác gì mày đang vác bệnh về bản.
 • Nếu Mùa không đi lấy tiền đâu để mua sắm hả Trưởng bản?
 • Mày nói thế là mày chỉ nghĩ đến tiền. Mày không cần biết đến các quy định của Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban ngành đã khuyến cáo đúng không?
 • Trưởng bản nói thế oan cho Mùa quá. Chẳng qua là Mùa tranh thủ đi làm thêm để tăng thu nhập, kiếm ít tiền mua sắm cho gia đình thôi.
 • Mày tham tiền nên không biết đấy thôi. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm rồi.
 • Thế à.
 • Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí, các bộ, ngành, các địa phương thông tin thường xuyên, cập nhật tác hại bệnh cúm cho người dân biết. Lên án, tẩy chay người nhập lậu và tiêu thụ gia cầm nhập lậu. Các tổ chức như Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên ở các xã, phường phải có trách nhiệm phát hiện và báo cáo với các cơ quan chức năng về những người tham gia vào vận chuyển, nhập lậu gia cầm. Lãnh đạo nơi nào để nhập lậu gia cầm xảy ra sẽ thay thế khi không hoàn thành nhiệm vụ.
 • Làm nghiêm thế cơ à?
 • Mày đi vận chuyển gia cầm nhập lậu. Mày cũng là đứa có tội đấy.
 • Thì Mùa chưa biết. Bây giờ biết rồi Mùa không đi vác thuê nữa. Thế là được chứ gì?
 • Mày còn đi vác thuê cho mấy đứa nhập lậu gia cầm, Trưởng bản cũng sẽ báo cho cán bộ biên phòng với cán bộ xã bắt mày đấy.
 • Mùa nói là Mùa không đi nữa rồi mà Trưởng bản.
  Lù Pò Khương