Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tại phiên họp.

Đó là khẳng định của đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tại Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Dự thảo gồm 6 chương, 57 điều, trong đó có 2 chương mới, bỏ 1 chương; 11 điều mới, 44 điều sửa đổi, bổ sung, bỏ 2 điều. Các điều được sửa đổi liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với đối tượng và chế độ ưu đãi đối với thân nhân và người có liên quan của một số nhóm đối tượng.

Về bổ sung chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hằng tháng, một số ý kiến cho rằng để ghi nhận tình cảm, công lao, trách nhiệm của người vợ/chồng liệt sĩ tuy đã có chồng/vợ khác nhưng vẫn chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ, nuôi con liệt sĩ hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc bố mẹ liệt sĩ thì cần bổ sung chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với vợ/chồng liệt sĩ tái giá. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước có thể bảo đảm được việc bổ sung chế độ vì số lượng nhóm đối tượng này hiện nay không nhiều, đa số cũng lớn tuổi.

Liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh, Tờ trình của Chính phủ đề nghị sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh theo hướng ghi nhận và thực hiện chính sách ưu đãi đối với những bệnh binh được công nhận trước ngày Pháp lệnh (sửa đổi) có hiệu lực thi hành; sau đó chỉ tiếp tục xem xét, công nhận bệnh binh đối với quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, cấp bách. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể trong dự thảo Pháp lệnh những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, cấp bách hoặc Chính phủ phải quy định chi tiết.

Mai Phương