Đội K91 cải táng HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ Biên giới Tam Nông.

Mùa khô 2021-2022, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp dự kiến tìm, quy tập 80 HCLS ở Campuchia và trong nước.

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với Ban Chuyên trách và Đội Công tác hai tỉnh PrâyVeng và PuaSát (Campuchia), rà soát lại địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân bạn cung cấp, thu thập thông tin về HCLS. Tổ chức xác minh, tìm kiếm đạt hiệu quả.

Công tác tìm kiếm HCLS được tiến hành tại tỉnh PrâyVeng, PuaSát (Campuchia); các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Tháp Mười, Tân Hồng… tỉnh Đồng Tháp khi được cung cấp thông tin, dự kiến đào tìm được 80 bộ HCLS. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia có 105 người và trong nước là 46 người.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 1-10-2021 đến 25-1-2022; đợt 2 từ ngày 10-2 đến 20-7-2022. Ở trong nước, từ ngày 1-8-2021 đến 30-9-2022.

Bùi Minh