Từ ngày 15-9-2021, Nghị định 75/2021 của Chính phủ về các quy định liên quan đến mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với Người có công có hiệu lực.

Nghị định này quy định Bà mẹ VNAH được hưởng mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 4.872.000 đồng; Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.361.000 đồng; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên được hưởng trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng, tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể…

Thân nhân của liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho tối đa 3 ngày, mức hỗ trợ được tính là 3.000 đồng/1km/người.

Mức hỗ trợ cất bốc HCLS được quy định là 4 triệu đồng cho mỗi HCLS, nếu thân nhân liệt sĩ không có nguyện vọng an táng HCLS trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ là 10 triệu đồng/mộ.

Thanh Nga