Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học

Tối 29/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Nhà Khoa học của nhà nông" lần thứ 3, năm 2020.

Dự buổi Lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Người cũng khẳng định vai trò, ý nghĩa nổi bật của khoa học - công nghệ trong mối tương quan với sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Khoa học - công nghệ vừa giữ vai trò then chốt, vừa là nền tảng, động lực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao cuộc sống của Nhân dân.

Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế đất nước. Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: "Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai".

Yếu tố quyết định ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả chính là “con người”, cụ thể hơn là kết nối được các nguồn lực, các thế mạnh để tạo ra giá trị mới. Một trong những mối quan hệ đó chính là “Liên kết 6 nhà” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

“Trong mối liên kết Nhà Khoa học - Nhà nông còn rất nhiều dư địa để phát triển hợp tác và kỳ vọng sẽ gặt hái thành tựu vượt bậc trong thời gian tới. Chương trình Tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông chính là một trong những hoạt động thúc đẩy mối liên kết ấy”, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học. 

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 68 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2020 đã trao trọn trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm cao cả cống hiện cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn tại Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng tin tưởng rằng 68 Nhà khoa học của Nhà nông được tôn vinh lần này cùng với các Nhà khoa học của nhà nông đã được tôn vinh sẽ góp phần chuyển đổi tư duy của đồng bào ta từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh doanh nông nghiệp và thúc đẩy mạnh mẽ tư tưởng “công nông trí thức hóa” của Bác Hồ.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình xét chọn và tôn vinh "Nhà Khoa học của nhà nông" lần thứ 3, năm 2020 được triển khai trên toàn quốc từ tháng 5 - 11/2020, tiến hành qua 2 cấp Hội đồng gồm: Hội đồng bình chọn cấp cơ sở (cấp tỉnh gồm Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh) và Hội đồng thẩm định Trung ương.

Sau 7 tháng triển khai Chương trình, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đề cử từ Hội đồng bình chọn của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và các đề cử từ Hội đồng bình chọn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp Hội đồng thẩm định Trung ương, Hội đồng đã chọn ra được 68 "Nhà Khoa học của nhà nông" tiêu biểu để tôn vinh năm 2020.

Năm nay, trong số 68 cá nhân được vinh danh "Nhà Khoa học của nhà nông", có 14 đại biểu nữ và 54 đại biểu nam; người cao tuổi nhất là 92 tuổi, người ít tuổi nhất là 30 tuổi. Đặc biệt, có 24 nhà khoa học với học vị tiến sỹ khoa học và có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành nông nghiệp và đời sống nông dân.

Cùng với những nhà khoa học công tác trong các viện, trường, trung tâm nghiên cứu được tôn vinh, năm nay có 14 "nhà khoa học không chuyên" là những nông dân có sáng chế, sáng kiến được ghi nhận và được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương tặng 68 Nhà khoa học của nhà nông vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Đỗ Bình