Hội CCB huyện Yên Thủy và các ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Bùi Văn Phi, xóm Lòng, xã Yên Trị.

Hội CCB huyện Yên Thủy vừa tổ chức trao tặng nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Bùi Văn Phi, thuộc diện hộ nghèo, hiện đang sinh hoạt tại chi hội CCB xóm Lòng, xã Yên Trị.

Nhà "Nghĩa tình đồng đội” của hội viên CCB Bùi Văn Phi được triển kai xây dựng từ tháng 3/2020 theo tiêu chuẩn cấp 4, diện tích 120m2. Tổng trị giá căn nhà 136 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện Yên Thủy hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội CCB xã Yên Trị hỗ trợ 3 triệu đồng, Chi hội CCB xóm Lòng hỗ trợ 1 triệu đồng và huy động 80 ngày công lao động, còn lại là vốn huy động từ gia đình, người thân.

Hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” là hoạt động thiết thực thể hiện sự chăm lo, giúp đỡ của Hội CCB các cấp đối với các hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Qua đó tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đức Anh