Thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa thường xuyên được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà, động viên.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 50.752 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi Người có công (NCC) với cách mạng, chi trả trợ cấp hằng tháng tổng số đối tượng đang chi trả trợ cấp hằng tháng là 7.496 người với số tiền là hơn 11.710 triệu đồng, có 980 Mẹ VNAH (hiện còn sống 32 mẹ). Các chế độ luôn được thực hiện một cách kịp thời và đồng bộ. Ngoài nguồn kinh phí T.Ư ủy quyền, kinh phí từ ngân sách tỉnh đảm bảo chi trả trợ cấp hằng tháng cho Mẹ VNAH; cha, mẹ; vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên, mức 150.000 đồng/người. Kinh phí chi quà lễ, tết hàng năm của tỉnh cho người có công và thân nhân của họ... là trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có Nghị quyết chi quà các ngày lễ, tết cho diện “Thân nhân người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8-1945; thân nhân thờ cúng Mẹ VNAH, thân nhân thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Với những chính sách ưu đãi của Nhà nước, sự quan tâm của các cấp chính quyền ở tỉnh Khánh Hòa, cùng sự chung tay chăm lo của toàn xã hội, đến nay, 100%  Mẹ VNAH còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời với số tiền từ 800.000-1.000.000 đồng/tháng, 100% thương- bệnh binh nặng được các Công ty, Doanh nghiệp, các nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và các đơn vị xây tặng nhà tình nghĩa, góp phần ổn định cuộc sống; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Năm 2018, toàn tỉnh đã huy động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 6,5 tỷ đồng. Số tiền huy động đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 170 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách và nhiều hoạt động tình nghĩa khác... Song song đó, công tác chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đặc biệt được chú trọng. Sở LĐTBXH thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có 06 nghĩa trang liệt sĩ, 38 đài tưởng niệm, 2 đền thờ liệt sĩ và 70 nhà bia ghi tên liệt sĩ, với tổng số mộ đã được quy tập và an táng hơn 6.100 mộ, trong đó có 2.084 mộ liệt sĩ chưa có thông tin; đồng thời tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Chí Đức