Thiếu tướng Lê Quang Đại chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2019 và Sơ kết công tác Hội CCB tỉnh Phú Thọ giữa nhiệm kỳ (2017-2022).

Xác định nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác Hội, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cho cán bộ, hội viên trong tỉnh tham gia học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tham mưu cho tổ chức Đảng tổ chức thành công Đại hội ở cơ sở thông qua hệ thống “chân rết” của Tổ “Thông tin, tuyên truyền - cộng tác viên dư luận xã hội” (dưới đây gọi tắt là Tổ Thông tin, tuyên truyền).

Toàn tỉnh Hội hiện có gần 300 tổ, với 8.219 thành viên và đều phân công ở cấp tỉnh, huyện đồng chí Phó Chủ tịch Hội; cấp xã Chủ tịch Hội là tổ trưởng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp Hội và cấp ủy Đảng các cấp.

Trên cơ sở triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 16 ngày 22-11-2019 và Kế hoạch 107 ngày 6-12-2019 của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và xây dựng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội CCB tỉnh quán triệt, xác định Tổ Thông tin, tuyên truyền là “tai, mắt” của cấp ủy Đảng cơ sở.

Đi đôi với gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mọi tổ viên phải nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 30-5-2019) của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư mới được ban hành để vận dụng vào cơ sở; đồng thời phải có tác phong sâu sát; nắm bắt, tổng hợp và phản ánh khách quan, kịp thời, trung thực các luồng ý kiến dư luận xã hội ở địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Văn kiện và nhân sự Đại hội để tham mưu, báo cáo cho cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên có chủ trương, định hướng giải quyết ổn định tình hình ở các cơ sở, địa phương ngay trong quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

“Cánh tay nối dài” của Tổ Thông tin, tuyên truyền là những hội viên CCB các cấp được cấp ủy Đảng tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy các cấp, như  35,4% cấp ủy chi bộ, 30,75% cấp ủy cơ sở, 19,6% cấp ủy cấp huyện, thị, thành phố; 21,8% cấp ủy cấp tỉnh và 2.586 hội viên là đại biểu HĐND các cấp....  

Kết quả toàn tỉnh đã có hàng trăm ý kiến tham mưu, phát hiện của các Tổ Thông tin, tuyên truyền phản ánh đến tổ chức Đảng các cấp góp phần vào thành công của Đại hội các chi bộ và Đảng bộ xã, phường đại hội điểm. Hội CCB tỉnh kịp thời biểu dương 5 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu nhất trong tỉnh để nhân rộng những cách làm sáng tạo.

Điển hình như, tại Đảng bộ xã Vạn Xuân - xã mới sáp nhập 3 xã (Văn Luông, Tam Cường, Cổ Tuyết) nên bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội của một số chi bộ cũng có những khó khăn, nhất là thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng khu.

“Gỡ” khó khăn ở khu 16, Chi ủy giao cho Tổ Thông tin, tuyên truyền do đồng chí Đặng Hồng Quân - Chi ủy viên, Chi hội trưởng CCB, kiêm Tổ trưởng trực tiếp gặp gỡ, phân tích vận động đồng chí Trưởng khu (73 tuổi) chuyển sang Ban Công tác Mặt trận và Đại hội Chi bộ đã bầu đồng chí Tô Thị Việt Hương làm Bí thư chi bộ khóa mới, kiêm Trưởng khu 16 với số phiếu tín nhiệm cao.

Còn ở Đảng bộ xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa được chọn đại hội trước làm điểm cho Huyện ủy. Tổ thông tin, tuyên truyền xã do CCB Trần Quang Vinh làm Tổ trưởng đã tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tham gia đóng góp ý kiến vào phần phương hướng Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã, chọn một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ là quan tâm, chăm lo đến đời sống của nhân dân nói chung, đối tượng chính sách, Người có công nói riêng và đặt ra chỉ tiêu hết nhiệm kỳ không còn hộ CCB nghèo (hiện xã còn 7 hộ CCB nghèo) được Đại hội ghi nhận và bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ tới...

Với Tổ Thông tin, tuyên truyền của Chi hội 4, Hội CCB xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng lại có sáng kiến phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ của các thành viên trong tổ, tổ chức tuyên truyền Văn kiện đại hội Đảng của các chi bộ; cũng như các quy định mới của T.Ư bằng hội họa, văn nghệ, đọc trong các chương trình phát thanh xã. Đồng thời tổ còn trực tiếp giúp đỡ 12/12 chi bộ trong Đảng bộ xã tổ chức trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội trang nghiêm, tiết kiệm, qua đó góp phần vào thành công đại hội các chi bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 100% chi bộ, trong đó các Đảng bộ xã được chọn làm điểm tiến hành đại hội thành công tốt đẹp. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của cấp ủy Đảng các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên và các Tổ Thông tin, tuyên truyền CCB tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quang Đại - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ