Ngày 13-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành T.Ư chuẩn bị nội dung Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng: Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó mức độ thiệt hại đối với cộng đồng doanh nghiệp rất nặng nề; có những ngành bị ảnh hưởng rất lớn như du lịch, vận tải, dịch vụ ăn uống... Không chỉ các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp Nhà nước mà cả doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn chồng chất. Trước tình hình ấy, nếu không nhìn thấy, không có sự động viên, khích lệ, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự vươn lên của doanh nghiệp thì doanh nghiệp, nhân tố quan trọng đóng góp cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Thủ tướng hoan nghênh một số sáng kiến về vấn đề này, cho rằng tiếp theo các gói hỗ trợ thì nên có một hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc để lắng nghe thêm ý kiến, để kiểm tra, “xem sự hỗ trợ của chúng ta đã đến nơi, đến chốn chưa, có gì vướng mắc”. Thủ tướng mong muốn lắng nghe đầy đủ ý kiến của các loại hình doanh nghiệp, các hiệp hội... để có quyết sách đúng. Do đó, cần tổ chức hội nghị nhằm xử lý, giải quyết các vấn đề, hỗ trợ, động viên, lắng nghe ý kiến của các loại hình doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề phản ánh tâm tư, nguyện vọng để khắc phục các bất cập, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vươn lên.

Thủ tướng nêu rõ: Mặt trận thứ nhất là “chống dịch như chống giặc”, mọi người dân là chiến sĩ trên mặt trận đó. Bây giờ, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đã khó khăn nhiều, phải có mặt trận thứ hai là mặt trận phát triển kinh tế, trong đó, doanh nghiệp, doanh nhân là chiến sĩ. “Chúng ta giữ cho mặt trận thứ hai về kinh tế không bị đứt gãy, giữ được việc làm cho người lao động và có sự tăng trưởng cần thiết, là yêu cầu cấp bách hiện nay”.

Việc tổ chức hội nghị rất cần thiết để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đây là thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tình hình thế giới có nhiều phức tạp như chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, biến đổi khí hậu..., nhưng nghiêm trọng hơn cả là đại dịch gây ra hậu quả rất xấu cho toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chúng ta cần nhấn mạnh sự đứt gãy chuỗi cung ứng, sự yếu của cung và cầu của nền kinh tế, đặc biệt là những ngành bị tác động quá nặng nề, thất nghiệp, cơ bản dừng hoạt động… để từ đó thấy được sự cần thiết cần nỗ lực giữ phục hồi nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu tại hội nghị cần có báo cáo về tình hình doanh nghiệp hiện nay và các định hướng lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển các loại hình doanh nghiệp, giữ nhịp độ phát triển.

Thủ tướng nhất trí việc tổ chức hội nghị theo hình thức vừa trực tuyến vừa truyền hình trực tiếp và thời gian tổ chức vào thời điểm phù hợp, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh bởi bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là quan trọng nhất.

PV (tổng hợp)