Hiện nay trên địa bàn Quận có 46 CLBCQN với  991 CQN tham gia, đạt trên 80% so với số lượng CQN , trong đó có 142 đảng viên, 203 đoàn viên, có 442 CQN tham gia cấp ủy chi bộ, mặt trận,tổ trưởng dân phố, dân phòng và 926 CQN là lực lượng dự bị động viên. 6 phường đều có Ban Liên lạc CQN do đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB phường lam trưởng ban, mỗi năm, CLBCQN sinh hoạt 2 lần, theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự trang trãi về kinh phí. Hầu hết CLBCQN ở quận Cẩm lệ đều vận động được nguồn quỹ trên 3 triệu đồng để chi phí cho các sinh hoạt. Điều đáng ghi nhận là quận ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ để các CQN duy trì sinh hoạt, giữ vững và phát huy  bản chất tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, giúp nhau xóa nghèo và làm kinh tế, thăm nhau lúc đau ốm, gắn kết anh em trong nghĩa tình đồng đội.

Tại hội nghị sơ  kết công tác tập hợp CQN của quận vừa tổ chức, các đại biểu đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục, đó là một số cấp ủy chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hổ trợ kinh phí; việc phối hợp giữa Hội CCB, tổ chức Đoàn và Ban quân sự Phường chưa chặc chẽ, có nơi còn khoán trắng cho Hội CCB; quận đoàn cũng như Ban CHQS quận chưa chỉ đạo sát công tác nầy đối với cấp phường nên một số nơi Đoàn phường cũng như phường đội thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp Hội CCB nên hoạt động CLBCQN còn hạn chế.

                                                                                      Tin: Nguyễn Phát