Đại diện tập thể Hội CCB huyện Cầu Kè (bên trái) và Hội CCB huyện Tiểu Cần (bên phải) nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Sáng này 11/10, đồng chí Võ Duy Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Trà Vinh cùng các Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác Hội quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đại biểu là Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố; Hội CCB Khối 487.

Theo báo cáo kết quả, các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy Đảng các cấp. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. Tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp Luật Đất đai sửa đổi, tham gia bình xét hộ nghèo, cận nghèo; tham dự tiếp xúc đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp 121 cuộc, có 1.152 lượt cán bộ, hội viên CCB và cựu quân nhân (CQN) dự, có 101 hội viên tham gia ý kiến, kiến nghị.

Tham gia cùng lực lượng công an, quân sự tuần tra 569 cuộc, có 1.097 lượt hội viên CCB và CQN tham gia. Trong tuần tra, phát hiện, ngăn chặn 33 vụ đánh bài, 12 vụ đá gà ăn thua bằng tiền; xử lý 247 trưởng hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giải tán 12 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng. Các cấp Hội cung cấp cho công an 136 nguồn tin có giá trị. Phối hợp ngành chức năng hòa giải 84 vụ tranh chấp trong Nhân dân, đã hòa giải thành 65 vụ, đạt 77,38%; quan tâm chăm lo, giúp đỡ cán bộ, hội viên CCB, CQN nâng cao đời sống;...

Vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc, với số tiền 133,878 triệu đồng. Vận động cất 58 căn nhà cho cán bộ, hội viên khó khăn về nhà ở trong tỉnh, với tổng số tiền 2,37 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu; xóa 46 hộ CCB nghèo, đạt 112% chỉ tiêu và xóa 91/95 hộ cận nghèo, đạt 95%.

Tích cực tham gia các phong trào, phần việc XDNTM, nổi bật là hoạt động của các mô hình “Câu lạc bộ môi trường CCB”, “7 + 1”... với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”...

Tại hội nghị đại biểu tập trung tham luận những nội dung quan tâm, chăm lo về nhà ở, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên; các lĩnh vực xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Thảo luận đóng góp nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, hạn chế về nắm bắt dư luận xã hội; về nhà ở, giảm nghèo trong cán bộ, hội viên; sức khỏe, năng lực hoạt động của cán bộ CCB cao tuổi...

Đồng chí Võ Duy Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Duy Thanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chỉ đạo, những tháng còn lại năm 2023, các cấp Hội tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự đồng thuận cao trong toàn Hội. Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam khóa VII; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2023 “CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tiếp tục duy trì công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tổ chức tập huấn cán bộ Hội theo phân cấp; họp mặt CQN; tham dự sinh hoạt lệ chi hội theo Quy định số 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Dân vân vận khéo” và “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng, nâng cao hoạt động các mô hình, câu lạc bộ của Hội. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023; thực hiện các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày Thành lập CCB Việt Nam vào năm 2024. Tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân CCB - CQN nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thực hiện tốt các hoạt động nắm bắt tình hình chính trị tại địa phương; chúc mừng, thăm hỏi cán bộ, hội viên Khmer trong dịp lễ Sêne Đôlta 2023.

Dịp này, Hội CCB huyện Cầu Kè được nhận Bằng khen của Trung Hội CCB Việt Nam tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023” và Câu lạc bộ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông Khóm IV, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 - 2023”.

Theo https://www.baotravinh.vn/