Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 3/10, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.

9 tháng qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao. Nền nếp, chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội được đổi mới theo hướng hiệu quả thiết thực, sát thực tế. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, hoạt động tình nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh.

Hội CCB tỉnh đã thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" đảm bảo thời gian, chất lượng. Hội thi Chi hội trưởng CCB cấp cơ sở, cấp huyện được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp, chất lượng; hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH có nhiều tiến bộ, quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhiều hội viên CCB đã vươn lên thoát nghèo.

Công tác bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm; các tổ chức Hội đoàn kết, thống nhất, giữ vững lòng tin, uy tín với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh. Hoạt động phong trào có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, linh hoạt.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhiệm vụ những tháng cuối năm tập trung vào các nội dung, đó là: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên Hội CCB. Mỗi CCB luôn gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Chuẩn bị tốt Đại hội thi đua yêu nước, kỷ niệm 35 năm thành lập CCB Việt Nam. Tổ chức Hội thi Chi hội trưởng Cựu Chiến binh giỏi cấp tỉnh năm 2023 bảo đảm đúng kế hoạch. Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức đối thoại với cán bộ Hội CCB các huyện, thành phố.

Làm tốt việc rà soát, đánh giá các doanh nghiệp, HTX, tổ HTX, trang trại, gia trại do CCB làm chủ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương Hội. Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn với các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT.

CCB các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho gia đình các đối tượng đã khảo sát. Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Kim Sơn, thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan phối hợp với cơ quan Quân sự các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023...

Theo Baoninhbinh.org.vn