Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Ngày 9-10, Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (viết gọn Nghị quyết 09).

Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương; đại diện các cơ quan Tỉnh ủy; UBND; các ban cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam: Tổ chức - chính sách; Kinh tế; Kiểm tra…

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đồng chí Vũ Hữu Kẹo - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09.

Qua báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 tại Hội nghị cho thấy: Trong 20 năm Hội CCB các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 09, Nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp, đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về công tác CCB. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; chế độ, chính sách có liên quan đến CCB. Các phong trào của Hội CCB được phát triển với quy mô ngày càng lớn, hoạt động đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đồng chí Đinh Văn Truy - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.

Từ những kết quả đạt được trong 20 năm qua Hội CCB tỉnh đươc Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng 2 Cờ; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ; UBND tỉnh tặng 2 Cờ và  nhiều bằng khen của Trung ương Hội, các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại Hội Nghị.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Thành – Phó giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: “Chúng tôi xác định tổ chức Hội CCB cấp cơ sở là tổ chức gồm những quân nhân đã phục vụ trong quân đội được Đảng, Nhà nước, Quân đội giáo dục, rèn luyện trưởng thành trên nhiều lĩnh vực học tập công tác khác nhau trở về, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chung tay xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN góp phần làm cho quê hương ngày một giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Do vậy việc phối hợp tham mưu xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh toàn diện và thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ chính sách đối với Hội và cán bộ hội CCB cấp cơ sở là nhiệm vụ cần quan tâm của các cấp các ngành, trong đó có ngành Nội vụ”.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sìu – Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Giang cho biết: Nhận thức rõ vị trí, vai trò của tổ chức hội CCB trong hệ thống chính trị, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Huyện uỷ Ninh Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội CCB huyện. Đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai sâu rộng Nghị quyết đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trong việc cụ thể hoá nội dung Nghị quyết thành các văn bản chỉ đạo,chương trình, kế hoạch hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội CCB huyện và cơ sở. Công tác lãnh đạo của cấp uỷ huyện đối với hoạt động của hội CCB được thể hiện trên tất cả các mặt. Chính vì vậy trong những năm qua, các hoạt động phong trào của Hội CCB huyện Ninh Giang có nhưng chuyển biến tích cực. Các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền; khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của T. Ư, của tỉnh; các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc đồng bộ, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, sáng tạo của các cấp hội CCB, đạt được kết quả đáng nhận, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của các cấp hội CCB và các CCB, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đều ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB tỉnh Hải Dương đã đạt được.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Phạm Hồng Hương gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tỉnh Hải Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội CCB Tỉnh Hải Dương thwucj hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 20 năm vừa qua.

Đồng chí Phạm Hồng Hương nhất trí với nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 nêu trong báo cáo; quá trình triển khai, thực hiện, đề nghị Hội CCB tỉnh Hải Dương thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; nhất là Nghị quyết số 09, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; Những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB trong Nghị quyết đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ VII và các bài học kinh nghiệm nêu trong báo cáo tổng kết; tập trung tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng, phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, các chương trình phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thủ địch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Ba là, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; chú trọng động viên, khuyến khích và nhân rộng mô hình cựu binh sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của Tinh. Quan tâm đầy mạnh hơn nữa các hoạt động tri ân người có công, các hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội và cộng đồng, góp phần gắn kết tinh cảm đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Bốn là, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý; phấn đấu nâng cao tỉ lệ chủ tịch Hội CCB cấp xã là cán bộ quân đội nghỉ hưu theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội. Phát huy kết quả xây dựng tổ chức hội, phát triển, quản lý, giáo dục, rèn luyện hội viên những năm qua; chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc về xây dựng tổ chức hội để thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ được giao.

Năm là, tiếp tục tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào ở địa phương và do Trung ương Hội phát động; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng giao, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo thành các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hương cũng đề nghị Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội, để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Tỉnh, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo điều kiện hơn nữa để Hội CCB các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, quốc phòng, an ninh, xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vũ Minh