Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương và Chủ tịch Hội CCBVN ký Quy chế phối hợp

Chiều 3-8, Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội CCBVN và Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng (gọi tắt là Quy chế phối hợp). Đồng chủ trì hội nghị, có Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Dự hội nghị, có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN; Trung tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Thượng tướng Phạm Hồng Hương và Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCBVN; thủ trưởng Văn phòng và một số cơ quan Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Cục Giáo dục - Tuyên truyền, Bộ Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng và các cơ ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội CCBVN.

Báo cáo tóm tắt Quy chế phối hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng nêu rõ: Triển khai nhiệm vụ được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng cùng cơ quan chức năng liên quan đã chủ trì phối hợp với Ban Pháp luật và cơ quan liên quan của Hội CCB Việt Nam xây dựng Quy chế trên tinh thần đồng thuận, phát huy thế mạnh mỗi bên. Dự thảo Quy chế đã được gửi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Đến nay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Hội CCBVN đã đồng ý với nội dung dự thảo Quy chế, chỉ đạo cơ quan chức năng hai bên xây dựng kế hoạch tổ chức ký Quy chế.

Chủ tịch Hội CCBVN phát biểu

Quy chế được kết cấu thành 5 chương, có 18 điều, với nội dung cơ bản là: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Nguyên tắc mục đích, phương thức, yêu cầu phối hợp. Nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qui định về đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, trách nhiệm, thời gian, địa điểm tư vấn pháp lý. Trong đó, SQ, QNCN, CNVQP, LĐHĐ được Hội CCB tư vấn pháp lý các lĩnh vực về pháp luật dân sự, lao động việc làm, hôn nhân và gia đình. Quy định về phối hợp trong đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Quy định về hiệu lực văn bản, kinh phí, trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện.

Quy chế xác định, hai bên phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung phối hợp tại Quy chế này.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCBVN và trên ba triệu hội viên CCB cả nước, trân trọng cảm ơn Quân ủy T.Ư, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện về mọi mặt, ủng hộ, động viên kịp thời, đồng hành cùng với Hội CCBVN hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Hội hoan nghênh Vụ Pháp chế BQP và Ban Pháp luật Hội CCBVN đã chủ động, tích cực nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai bên. Việc triển khai Quy chế phối hợp về công tác pháp luật được thực hiện thống nhất nghiêm túc, đầy đủ, từ trung ương tới cơ sở; trong đó Hội CCB các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quân đội cùng cấp thực hiện đầy đủ các nội dung trong Quy chế, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với Hội CCB các cấp và các cơ quan đơn vị trong Quân đội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa nâng cao vai trò, vị thế của Bộ Quốc phòng và Hội CCBVN; là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở nội dung Quy chế này, hai bên phối hợp chặt chẽ, lựa chọn và triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp điều kiện thực tế, thiết thực, hiệu quả đồng thời phát huy thế mạnh, nguồn lực của hai bên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương phát biểu

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo Quy chế, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, T.Ư Hội CCB Việt Nam; các cơ quan, đơn vị quân đội và các cấp Hội CCB đã tích cực phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là quan điểm, chủ trương, đường lối về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Những kết quả của hoạt động phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam thời gian qua đã ngày càng tô thắm thêm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị; nhất là Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng thực hiện tốt bốn nội dung lớn. Trong đó coi trọng tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phối hợp chặt chẽ trong tham mưu xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm hoặc định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ. Các cơ quan của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, các cấp của Hội CCB Việt Nam trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, xác định nội dung, hình thức, tổ chức các hoạt động.  Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác xây dựng pháp luật, tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các đơn vị quân đội và Hội CCB Việt Nam.

Quang Vũ