Lãnh đạo Hội CCB huyện Vĩnh Tường thăm hỏi, động viên các gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày1-8-2013giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023, Hội CCB huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là đã chủ động, nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tốt. Hội phối hợp vớicác cấp, các ngành làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với cơ quan Công an và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đã tổ chức cho hơn 12.000 cán bộ, hội viên, 108 chi hội, 32 Hội cơ sở đăng ký với Ban Chấp hành Hội CCB huyện, bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; tổ chức tập huấn cho trên 100 cán bộ từ chi hội trưởng trở lên về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hằng năm, Hội CCB xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Kế hoạch bảo đảm TTAT giao thông cụ thể, tỷ mỷ. Trên cơ sở kế hoạch của Hội CCB huyện, các xã, thị trấn quán triệt, xây dựng kế hoạch để triển khai đến từng chi hội, hội viên thực hiện. Hằng năm, Hội CCB cơ sở phát động thi đua và tổ chức cho các chi hội, hội viên ký cam kết thực hiện 3 không:"Không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không mất an toàn giao thông". Hầu hết gia đình hội viên CCB đều thực hiện tốt cam kết.

          Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, triển khai bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các cấp Hội coi trong tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm. Đã phối hợp tổ chức 137 lớp tập huấn phòng, chống ma túy cho 8.501 người. Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 12.700 người; tập huấn phòng, chống tội phạm được 190 lớp cho 7.899 người; tuyên truyền phòng, chống tội phạm 181 lớp có trên 12.300 người tham dự; tập huấn phòng, chống mại dâm 9.642 lượt người; tập huấn phòng, chống HIV được 126 lớp cho 6208 người; tuyên truyền phòng, chống HIV cho 11.800 lượt người; vận động cai nghiện ma túy 52 lượt con em CCB.

Hội CCB các cấp tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hiểu được tác hại của ma túy, rà soát, phát hiện các trường hợp liên quan đến ma túy, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp giải quyết.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Tường cho biết: Hội CCB thực hiện các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng người nghiện và nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy; đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện ma túy sau cai nghiện trở về địa phương, tuyên truyền; vận động nhiều trường hợp người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, hướng thiện, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời xóa bỏ tư tưởng kỳ thị đối với người lầm lỗi; củng cố; nâng hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn như mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”…

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được thực hiện qua các mô hình “Xóm ngõ bình yên”, “Câu lạc bộ phòng, chống ma túy”, “Họ giáo bình yên - phòng, chống tội phạm”... tiếp tục được phát huy góp phần tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương.

Hội CCB phối hợp với Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an và Hội CCB xã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã xây dựng mô hình “Hội CCB phòng, chống tội phạm” “1+2”, “1+3” tại 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tiêu biểu như các xã Tam Phúc, Vũ Di, thị trấn Vĩnh Tường...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cán bộ, hội viên tham gia hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, xây dựng 3.029 mô hình 1+2 và 1+3; đã tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 1568 người; phòng, chống tội phạm 1.899 người; phòng, chống HIV cho 1.833 lượt, vận động cai nghiện ma túy 2 đối tượng. Có 1.137 hội viên CCB tham gia vào 708 tổ liên gia tự quản; 621 hội viên CCB ở 226 tổ hòa giải, đã tham gia hòa giải 48 vụ/103 người mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng…

         Qua tổ chức thực hiện chương trình phối hợp, Hội CCB huyện Vĩnh Tường đã góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện. Cũng từ thực hiện Chương trình phối hợp những năm qua, Hội rút ra được những bài học quý để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tới. Nhất là trong công tác tuyên truyền vận động và xây dựng, phát huy hiệu quả của các mô hình hoạt động.

Lê Thị Lan