Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

Các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân thân mến!

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII tiến hành từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội. Về dự Đại hội có 507 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.

Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội vinh dự được đón đại biểu MTTQVN, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ. Dự Đại hội có đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia và Hiệp hội CCB Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII.

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Hội, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy tốt vai trò của các tổ chức Hội trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao hoạt động và những đóng góp to lớn của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đồng thời chỉ rõ:

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng hơn nhiều so với trước, mang lại những thời cơ, vận hội phát triển to lớn cho đất nước, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.  

Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên.

Chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân.

Các đồng chí thân mến!

Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Hội. Phấn khởi, tự hào trước thành công của Đại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đại hội kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội tin tưởng rằng, sau Đại hội này, toàn thể cán bộ, hội viên CCB nỗ lực, tích cực hơn nữa, xây dựng Hội phát triển lên một bước mới, ngày càng mạnh mẽ và vững chắc.

Nhân dịp bước sang năm 2023 - năm  Quý Mão, Đại hội thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VII