Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: PHÚ SƠN

Hôm nay (30-12), tại Hội trường Bộ Quốc phòng (TP Hà Nội), chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2022-2027; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dự đại hội có 507 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB cả nước.

Sáng 29-12, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; buổi chiều, Đại hội tiến hành họp phiên trù bị với các nội dung: Thông qua quy chế chương trình làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; phổ biến Nội quy Đại hội.

LÊ DUY THÀNH