CCB huyện Ứng Hòa tham gia làm đường giao thông liên xã, xây dựng Nông thôn mới.

Hội CCB T.P Hà Nội có gần 280.000 hội viên, trong đó có gần 500 hội viên là cấp tướng, hơn 15.000 hội viên nguyên là cán bộ cao cấp trong Quân đội. Phần đông cán bộ, hội viên đã trải qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; được đào tạo cơ bản trong các nhà trường của Quân đội và Nhà nước, có học hàm học vị cao; từng lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ cơ sở đến cấp chiến lược; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm trong các hoạt động của Hội và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội CCB Thủ đô đã đoàn kết, triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn ANCT, TTATXH của Thủ đô.

Các cấp Hội tập trung thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Toàn Hội chủ động phối hợp tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền trong nhân dân. Từ Hội CCB Thành phố đến cơ sở tổ chức trên 4.000 buổi thông tin thời sự cho 480.000 lượt cán bộ, hội viên. Hơn 80% cán bộ Hội các cấp và gần 75% hội viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Thường trực Hội CCB Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, trọng tâm là Chương trình 01-CTr/TU các Khóa XVI, XVII và chủ đề công tác hằng năm của Thành phố. Hội xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố”. Hằng năm, phối hợp với MTTQ, cơ quan chức năng, đoàn thể cùng cấp tổ chức 106 buổi tọa đàm tại 25 quận, huyện, thị Hội; 89 Hội cơ sở và cấp Thành phố với hơn 450 bài tham luận về vai trò của CCB trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn ANCT, TTATXH; CCB “Dân vận khéo” với công tác giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch”, Hội đã duy trì có chất lượng hoạt động của “Tổ cộng tác viên dư luận xã hội CCB Thành phố” và đội ngũ cộng tác viên thành Hội. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của BCH T.Ư, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo Hội CCB Hà Nội, Doanh nhân CCB Thủ đô tham quan sản phẩm của hội viên CCB.

Các cấp Hội CCB nêu cao trách nhiệm trong các hoạt động, góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có trên 9.000 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 110 đồng chí được bầu vào cấp ủy cấp trên cơ sở; 1.680 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư Đảng bộ cấp cơ sở và bí thư, phó bí thư chi bộ. Có 2.718 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, trong đó có 236 đồng chí là cán bộ chủ trì Hội các cấp.  

Các cấp Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị với 4.275 hội viên CCB tham dự 1.185 cuộc phản biện xã hội, có 687 ý kiến sát thực, chất lượng tốt đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng Nông thôn mới, trật tự đô thị… Hội CCB cấp quận, huyện, thị hàng năm trực tiếp giám sát UBND cấp phường, xã, thị trấn về thực hiện Pháp lệnh CCB, các chế độ chính sách với CCB theo Quyết định 142/CP, 62/CP của Chính phủ…

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp Hội gương mẫu cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống dịch với trên 70.000 lượt hội viên tham gia tổ tuần tra, trực chốt, giám sát cộng đồng tại hơn 5.000 điểm; cử trên 7.000 lượt hội viên tham gia các tổ tuyên truyền lưu động, các điểm xét nghiệm nhanh và địa điểm tiêm vắc-xin phòng dịch tại cơ sở… Hội vận động hội viên và gia đình đóng góp được 45 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch của Thành phố và ủng hộ CCB các tỉnh phía Nam chống dịch 1,55 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

CCB quận Hai Bà Trưng phối hợp giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, có hơn 24.000 hộ hội viên CCB tự nguyện hiến 726.594m2 đất, trong đó hơn có 192.000m2 đất thổ cư để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ 158,2 tỷ đồng, hơn 678.000 ngày công, tham gia tu sửa 3.942km đường giao thông liên thôn, xã; 3.228km kênh mương nội đồng, 4.260 cầu cống, 1.337 trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn; Hội CCB chủ trì tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sĩ.

Cùng với nêu cao trách nhiệm phối hợp giữ gìn ANCT, TTATXH, nhất là bảo đảm an toàn phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn Hà Nội, toàn Hội còn thường xuyên tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho hàng vạn đoàn viên thanh niên, học sinh các nhà trường; đồng thời thực hiện tốt phong trào giúp đỡ hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa. Đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ Đề án 03 được 17,7 tỷ đồng, giúp 516 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 75 bò sinh sản cho gia đình hội viên trị giá 1,52 tỷ đồng; hỗ trợ 126 gia đình CCB nghèo 1,986 tỷ đồng để phát triển sản xuất…

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, năm 2020, Hội CCB Thành phố ủng hộ CCB 6 tỉnh miền Trung 2,4 tỷ đồng; ủng hộ CCB các tỉnh miền núi phía Bắc gặp nhiều khó khăn để xây, sửa nhà “Nghĩa tình đồng đội” hơn 1 tỷ đồng… Cả 5/5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội VI của Hội CCB Thành phố đều đạt và vượt. Các tổ chức Hội có sự tiến bộ đồng đều, Hội CCB Khối 487 có sự chuyển biến rõ về chất lượng hoạt động, có nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển toàn diện của Thủ đô.

Hội luôn coi trọng việc tuyên truyền, thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chuyên đề từng năm và gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Thành phố. Do đó, hầu hết cán bộ, hội viên luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tỏ rõ sự kiên trung với Đảng, Nhà nước, cũng như với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; gương mẫu từ lời nói đến việc làm trong mọi lĩnh vực.

Với kết quả đó, Hội CCB Thành phố được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội CCB Việt Nam và UBND Thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát huy kết quả và thành tích nhiệm kỳ qua; các cấp Hội CCB Thủ đô tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ T.P Hà Nội lần thứ XVII; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Những phần thưởng tiêu biểu của Hội CCB T.P Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022
- Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (Quyết định số 2018/QĐ-CTN ngày 15-11-2019).
- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018.
- T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND T.P Hà Nội tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc.
- Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thành ủy, UBND T.P Hà Nội, Bộ Công an, Ngân hàng CSXH tặng 27 Bằng khen.
- 4 CCB được T.P Hà Nội vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú, đó là: CCB Đặng Cát, quận Tây Hồ; CCB Phạm Hồng Cư, quận Ba Đình; CCB La Văn Cầu, quận Đống Đa; CCB Nguyễn Quốc Thước, quận Ba Đình.
- 44 CCB được UBND T.P Hà Nội vinh danh “Người tốt việc tốt” các năm.
- 2.786 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, T.P Hà Nội, Hội CCB T.P Hà Nội tặng Bằng khen trong phong trào thi đua.

Thiếu tướng Phùng Đình Thảo - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội