Tại Hội nghị T.Ư sáu (Khoá XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ, như: “Chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ”.

Đúng là những yếu kém căn cốt nhất từ lâu nay đã thành quen trong một số người làm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ta. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến yếu kém đó là do quan liêu, bị mặt trái của cơ chế thị trường chi phối, dẫn đến làm ngược quy trình trong công tác tuyển chọn cán bộ của Đảng vốn rất khoa học, công phu, bài bản và chặt chẽ.

Nghĩa là, lẽ ra tổ chức, cá nhân được Đảng phân công làm công tác cán bộ phải đi tìm cán bộ xếp vào vị trí đang thiếu sao cho phù hợp, thì lâu nay không ít trường hợp có biểu hiện làm ngược lại.

Để được “lọt” vào vị trí A, vị trí B, đương nhiên người được “cơ cấu” phải giấu biệt những hạn chế của mình và dùng “ba tấc lưỡi” lấy lòng những người - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nói là phải có “con mắt tinh đời”.

Nhân đây cũng phải nói ngay rằng không ai giỏi toàn diện, thường thì mạnh mặt này, hạn chế mặt kia; hầu hết mỗi người chỉ phù hợp với một công việc, nên “con mắt tinh đời” là phải biết nhìn ra mặt mạnh, mặt yếu của mỗi người để xếp vào vị trí phù hợp.

“Đi tìm cán bộ” - đây là việc làm  đương nhiên trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng ta; trước đây được làm rất công phu, khoa học - như, không chỉ qua thi tuyển, cũng không chỉ bằng cấp, trường lớp, mà người đi tìm cán bộ phải “thực mục sở thị” thông qua đồng nghiệp, cộng sự, gia đình, bạn bè, quê hương…

Xin hỏi, hiện nay quy trình “đi tìm cán bộ” còn được thực hiện bao nhiêu bước? Nghiêm trọng nhất là tìm cán bộ theo “cánh hẩu”, thay vì chọn người phù hợp với công việc của tổ chức, thì chọn người vì họ hàng, thân quen…

Đã đến lúc Đảng ta phải siết chặt công tác tuyển chọn cán bộ. Cách làm sao cho phù hợp với tình hình hình hiện nay. Nhất thiết, để chọn được cán bộ tốt thì trước hết phải có “người làm công tác cán bộ tốt”.

Huy Thiêm