Sáng nay, ngày 13/07/2022, tại Hội trường Trung tâm chính trị thành phố đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự Đại hội có 112 đại biểu đại diện cho 1.863 hội viên CCB trong toàn thành phố.


Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Đạt đượt đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 15 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới và 20 đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu đi dự đại Đại biểu Hội CCB tỉnh...

Hồng Thái