Trước đại hội, CCB các xã, phường, quận, huyện và khối 487 ở TP Đà Nẵng đều tổ chức các hoạt động thi đua với nhiều việc làm mới, như: báo công dâng Bác, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường, thi đấu thể thao, văn nghệ, tạo không khí phấn khởi.

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong quý 1, Hội CCBTP Đà Nẵng đã chọn Hội CCB quận Hải Châu tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm. Đến nay, 7 quận, huyện và các tổ chức Hội 487 trực thuộc Hội CCBTP đã hoàn thành đại hội đại biểu và chuẩn bị tiến tới đại hội cấp thành phố lần thứ VII.

Nhìn chung, Hội CCBTP đã chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội các cấp từ giữa năm 2021 và liêntrục rút kinh nghiệm qua các đại hội điểm ở cơ sở và trên cơ sở , kịp thời có hướng dẫn cụ thể, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, do vậy, các địa phương tổ chức đại hội sau tốt hơn các địa phương đại hội trước. Đại hội CCB các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, tự hào và nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ chính trị của hội trong cán bộ và trên 19.000 hội viên, trên 20.000 CQN trên địa bàn thành phố. Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Cơ quan dân vận cùng cấp đã quan tâm đúng mức, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong cả quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Hội CCB các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động trước, trong đại hội; các văn bản trình đại hội được chuẩn bị công phu, đúng hướng dẫn của cấp trên, đánh giá đúng thực chất, toàn diện các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 5 năm; phần phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với thực tiễn địa phương, của Hội cấp trên và NQ của cấp ủy Đảng cùng cấp. Đặc biêt, công tác nhân sự BCH, thường vụ, thường trực, ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra của Hội được chuẩn bị kỷ, đúng quy trình, cơ cấu, đây là những cán bộ tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội và bầu 1 lần với số phiếu tập trung, kể cả bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Hiện nay, Hội CCBTP và các quận, huyện nhanh chóng ban hành các quyết định chuẩn y kết quả đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội trực thuộc, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của BCH, ban kiểm tra, hoàn chỉnh NQ để quán triệt đến các chi hội và hội viên, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên chào mừng đại hội đại biểu Hội CCBTP lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát