Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Sơn xã Thanh An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước tham gia làm đường bê tông xi măng.

Ngày 17-6, T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 13/HD-CCB về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Phong trào thi đua

- Tiếp tục phát huy truyền thống bản chất Bộ đội cụ Hồ của CCB, tuyên truyền, vận động trong CCB và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Yêu cầu:

- Phong trào thi đua là một trọng tâm trong các phong trào, được triển khai sâu rộng từ Trung ương Hội CCB đến cấp cơ sở và hoạt động cụm, khối thi đua, đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng năm của Hội CCB các cấp.

- Triển khai phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, thực chất, không chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn ở địa phương, phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp Hội và Hội viên đạt hiệu quả cao nhất, huy động được nguồn lực của địa phương và toàn xã hội.

- Đến cuối năm 2025, các cấp Hội tiến hành tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung Phong trào thi đua

1. Tích cực tuyên truyền, vận động Hội viên CCB hiến công, hiến kế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Phong trào hiến đất, góp công làm đường, làm trường học, trạm y tế, công trình văn hóa, thể thao...;

- Phong trào “Tấn xi măng CCB tham gia xây dựng NTM”.

2. Vận động CCB và nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến kích vươn lên làm giàu chính đáng và phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

- Duy trì phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”;

- Phong trào CCB tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu;

- Đẩy mạnh việc nhân rộng Câu lạc bộ, mô hình “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế hiệu quả”.

- Phối hợp tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội và từ thiện xã hội; ủng hộ thiên tai bão lụt, ủng hộ hội viên nhiễm chất độc da cam dioxin, ủng hộ quỹ khuyến học; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh; tặng quà, tri ân nhân ngày Thương binh liệt sỹ; ủng hộ, giúp đỡ Hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, khi qua đời; ủng hộ phòng chống dịch bệnh và các hoạt động tình nghĩa khác.

3. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Nhân rộng phong trào “Thắp sáng đường quê”; mô hình con đường CCB tự quản;

- Nhân rộng các mô hình “Câu lạc bộ (HTX, tổ, đội) CCB bảo vệ môi trường”, trồng rừng, bảo vệ rừng... góp phần xây dựng nông thôn sáng- xanh-sạch-đẹp.

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, giáo dục truyền thống, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

- Tham gia xây dựng hệ thống chính trị- xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở thôn, xã trong sạch vững mạnh. Xây dựng, quản lý tủ sách ở nhà văn hóa thôn...

- Tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; động viên thanh niên lập nghiệp, lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc... . .

- Tích cực tham gia tháo gỡ, giải quyết khi có điểm nóng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; CCB tổ chức “Tổ tự quản”, “Tổ nắm tin”, “Đoạn đường, khu phó tự quản, an toàn giao thông”,...

Đối tượng, tiêu chí, hình thức, tiêu chuẩn và tiến độ thực hiện

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua

a) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo sự phân công.

- Nghiên cứu, đề xuất, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB, người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới.

- Theo dõi, chỉ đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện phong trào thi đua.

- Hưởng ứng phong trào thi đua và thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo cả Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đăng ký và đang chỉ đạo, hỗ trợ xã Yên Bình, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

b) Đối với Hội CCB tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố):

- Tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; có tỷ lệ hoặc có số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cao nhất trong cụm; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong cụm;

- Chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình do CCB làm chủ trên các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển làng nghề và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các tỉnh trong cụm thi đua.

c) Đối với Hội CCB cấp huyện:

- Tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố;

- Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ.

xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia giám sát, phản biện, lấy ý kiến của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với Hội CCB cấp xã:

- Tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật, không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ. Tham gia giám sát, phản biện, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

đ) Đối với Chi Hội CCB thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo:

Tích cực tham gia có chất lượng thiết thực vào việc đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

e) Đối với Hiệp hội doanh nhân CCB, doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ:

- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và được cấp có thẩm quyền ghi nhận;

- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

g) Đối với cá nhân Hội viên CCB:

- Cán bộ, hội viên CCB bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới;

- Hội viên CCB là thành viên hợp tác xã tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

h) Doanh nhân CCB, các gia đình CCB... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng.

a) Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam;

- Bằng, Giấy khen của Hội CCB tỉnh

- Giấy khen của Hội CCB huyện.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng:

Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, việc xét khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

3. Tiến độ thực hiện

1. Trung ương Hội CCB Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trong Quý II năm 2022.

2. Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trong cuối quý II, đầu quý III năm 2022, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội, và các cấp Hội hàng năm lồng ghép tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Phong trào thi đua và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025

Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan chức năng của Trung ương Hội CCB Việt Nam

- Ban Kinh tế Trung ương Hội: là cơ quan tham mưu cho Thường Trực Trung ương Hội, trung tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Ban Tuyên giáo Trung ương Hội: theo dõi chỉ đạo việc tuyên truyền phong trào thi đua, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, theo dõi thực hiện nội dung thi đua khen thưởng phong trào theo quy định.

- Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB: mở chuyên trang, chuyên mục tuyen truyền về phong trào này, viết tin, bài, ảnh, các số Báo, Thông tin thường kỳ, phối hợp xây dựng phóng sự truyền hình phát sóng trên đài truyền hình, truyền thanh của Trung ương và địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội CCB theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện phong trào này.

2. Hội CCB các cấp

- Trên cơ sở Hướng dẫn này, Hội CCB tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ vào Kế hoạch của từng địa phương, tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện và theo dõi phong trào thi đua.

- Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, các ban, ngành, đoàn thế trong việc triển khai thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phù hợp với CCB.

- Hội CCB ở mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng, nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Lồng ghép thực hiện với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua của Hội CCB và hoạt động cụm thi đua; Phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện, công nhận kết quả và đề nghị khen thưởng hàng năm.

- Định kỳ 6 tháng 01 năm sơ kết, 05 năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo qua Ủy ban Nhân dân cùng cấp và Hội CCB cấp trên. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp Hội, lồng ghép với các nội dung phong trào thi đua khác, tổ chức đánh giá và khen thưởng kịp thời biểu dương, khen thưởng và rút kinh nghiệm chung.

Trên cơ sở Hướng dẫn này, Hội CCB các tỉnh, thành phố hướng dẫn, triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.