Huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ huyện tặng hoa chào mừng đại hội.

Trong 2 ngày 16-17/6/2022, Hội CCB huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Với chủ để: PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”: TRUNG THÀNH –ĐOÀN KẾT-GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN ĐỨC THỌ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO NĂM 2025 ”; đại hội đã hoàn thành 4 nội dung quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

     Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…Hội viên CCB các cấp thể hiện quyết tâm cao, nêu gương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Hội đã được BCH TW Hội CCB Việt Nam tặng 3 bằng khen, 2 bằng khen UBND tỉnh ; BCH Hội CCB tỉnh tặng 30  Bằng khen cho tập thể,cá nhân; UBND huyện tặng 4 Giấy khen. và 160 giấy khen cấp cơ sở tặng cho tập thể và cá nhân hội viên.

Đc Trần Quang Tuấn, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chi đạo

     Đại hội xác định rõ mục tiêu tổng quát công tác Hội nhiệm kỳ tới, là: Phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng tổ chức Hội TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Toàn Hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB,quyết tâm chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

BCH Nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, dân chủ, đoàn kết; lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Quốc Trị được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu 13 đồng chí đi dự đại hội cấp tỉnh lần thứ VII.

                                                                     Lê Anh Thi