Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo

    Ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2022, Hội CCB huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh chọn là đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho đại hội cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

   Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chi Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh, các đồng chí trong thường trực Hội và Chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã và khối CCQ và Dn tỉnh; đại diện Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ huyện Thạch Hà cùng 159 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 9.000 hội viên CCB trong toàn huyện.

Các cháu thiếu nhi chào mừng đại hội
Đại biểu dự đại hội

   Với chủ để: PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”: TRUNG THÀNH –ĐOÀN KẾT-GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN THẠCH HÀ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, BỀN VỮNG ” đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đc Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư huyện ủy Thạch Hà phát biểu tại đại hội.

   Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Toàn Hội hiện có 9.094 hội viên, trong đó có hơn 2.000 là đảng viên, Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…Hội viên CCB các cấp thể hiện quyết tâm cao, nêu gương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

   Toàn hội có 1.979 hội viên tham gia cấp ủy các cấp (trong đó có 11 đ/c chủ tịch hội cơ sở là Đảng ủy viên,160 đ/c  là đại biểu HĐND các cấp, cấp huyện 4 đồng chí, cấp xã 156 đ/c). Có 14 mô hình kinh tế thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng, 5 mô hình thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ, 12 mô hình kinh tế thu  nhập trên 1 tỷ. Tổng số quĩ hội hiện có 4.893 triệu đồng, bình quân đạt 536 = 107,2% ( vượt 0,72% so với nghị quyết Đai hội VI đề ra 500  ngàn đồng/ hội viên).Xây dựng mới 68 nhà, sữa chữa , nâng  cấp 45 nhà.. Quĩ người nghèo 430 triệu, quĩ  khuyến  học 348 triệu, quĩ nghĩa tình đồng đội 435 triệu đông. 841 hô gia đình hội viên hiến 43.662m2đất ở, 471 hộ hiến 17.354m tường rào, 226 hộ hiến 2.238 cây có giá tri kinh tế, xây dựng 265 vườn mẫu, cải tạo chỉnh trang 2.721 vườn tạp, xây dựng 89,5km giao thông nông thôn, xây dựng mới và sữa chữa 208km kênh mương, thủy lợi nội đồng, di dời 36 ky ốt lều quán…

     Đại hội xác định rõ mục tiêu tổng quát công tác Hội nhiệm kỳ tới, là: Phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng tổ chức Hội TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Toàn Hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB,quyết tâm chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Nhiệm kỳ mới.

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương những thành tích mà Hội CCB huyện Thạch Hà đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của toàn hội; trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành của Thường trực huyện hội. Thay mặt Thường trực Tỉnh hội, đồng chí Nguyễn Đức Tới gửi lời cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ huyện Thạch Hà. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh yêu cầu Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã và khối CCB và Dn tỉnh rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tiến hành đại hội các đơn vị cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đạt kết quả tốt.

Ban Chấp hanh Nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

   Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung cao; đại hội đã bẩu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 27 đồng chí, ông Dương Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực huyện hội khóa VI được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Thạch Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

   Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu di dự đại hội cấp trên và tặng hoa các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới.

                                                                          Lê Anh Thi