Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu nghe báo kết quả thảo luận; các đại biểu trình bày tham luận với những mô hình hay, cách làm sáng tạo với khát khao mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng; Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 31 ủy viên; đồng chí Hà Thị Nga tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ.

Đọc diễn văn bế mạc đại hội, đồng chí Hà Thị Nga nêu rõ: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội.

Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của chính quyền, các bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với sự đồng thuận, tin tưởng đoàn kết của phụ nữ cả nước và sự năng động, sáng tạo, tận tâm cống hiến của cán bộ Hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ được thực hiện thắng lợi, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới.

Các đại biểu tham quan Triển lãm bên lề Đại hội.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng đó cần phải được nuôi dưỡng, khơi dậy trước hết từ mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của phụ nữ. Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới, thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân và vai trò trong gia đình, tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, tự tin hội nhập quốc tế; cùng khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến; trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước Việt Nam thân yêu.

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy đóng góp những ý tưởng, hành cộng cụ thể, thiết thực - như những viên gạch hồng bồi đắp, tô đẹp thêm thành trì – vững chãi của truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sau phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga chủ trì cuộc họp báo, thông báo nhanh kết quả Đại hội.

Vũ Minh