Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII ra mắt Đại hội.

Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, sáng 11-3-2022, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp với việc thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sử đổi), Nghị quyết Đại hội và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII gồm 155 đại biểu đại diện cho các cấp Hội phụ nữ trong cả nước.

Các đại biểu dự Đại hội.
Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Đỗ Thị Thu Thảo điều hành phiên Bế mạc Đại hội.
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại Hội.
Quang cảnh Đại hội.

Vũ Minh