Chế độ, chính sách đối với CCB được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Cựu chiến binh; hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5, Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, Pháp lệnh và Nghị định chỉ quy định nội dung khung pháp lý. Để chính sách đi vào cuộc sống, phải được cụ thể hóa bằng các thông tư, hướng dẫn nghiệp vụ; quan trọng hơn là tổ chức thực hiện chính sách của Hội CCB, 4 năm qua (2018-2021), công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB và hội viên đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Ban hành văn bản và tổ chức thực hiện tốt chính sách

T.Ư Hội chủ động nghiên cứu, phối hợp Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH; phối hợp Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT; T.Ư Hội ban hành Hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18-1-2021. Các văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng, cụ thể hóa chế độ, chính sách đối với CCB. Hội CCB các cấp đã phối hợp xác nhận cho 16.750 CCB mất giấy tờ; đổi mã thẻ BHYT cho 984.000 CCB từ 80% lên 100% mức hưởng BHYT; giải quyết trợ cấp mai táng phí cho 143.278 CCB khi từ trần; chi trả trợ cấp khi thôi công tác Hội cho 126.789 các bộ Hội CCB; đề xuất xử lý vướng mắc trong thực hiện chế độ phụ cấpcông vụ, phụ cấp đảng, đoàn thể; tính nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ Hội. T.Ư Hội còn tham gia nghiên cứu, ban hành các chính sách lớn liên quan đến CCB, như: Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (sửa đổi); đề án chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức công tác ở Hội CCB các cấp; chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; chính sách tồn đọng sau chiến tranh; Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xác nhận thương binh, liệt sĩ, người có công diện tồn đọng... góp phần giải quyết quyền lợi cho hàng chục nghìn CCB và hội viên.

Từ năm 2018 đến 2021, T.Ư Hội hướng dẫn Hội CCB các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Cần Thơ, Sơn La, Bà Rịa -Vũng Tàu, Hải Dương, Đắc Nông, Lâm Đồng xử lý vướng mắc; đề nghị cấp có thẩm quyền cho hưởng phụ cấp công vụ cho 1.527 CCB nghỉ hưu là cán bộ Hội CCB cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa

T.Ư Hội ban hành Quyết định số 1161 phân bổ kinh phí triệu phần quà; Quyết định số 1162 trợ giúp đột xuất hội viên khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; Quyết định số 1163 hỗ trợ hội viên từ trần do Covid-19 là cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội CCB được quy định tại Khoản 4, Điều 11 Pháp lệnh Cựu chiến binh. Toàn Hội đóng góp về Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp 68,287 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 86,940 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây nguyên bị lũ lụt (năm 2020) 92,513 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 (năm 2021) 178,494 tỷ đồng; đóng góp Chương trình Triệu phần quà gần 20 tỷ đồng. Riêng Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đóng góp công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021 là 612,6 tỷ đồng.

Các cấp Hội hỗ trợ 8.375 hội viên bị thương, bị bệnh và có khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; tặng 11.754 Nhà đồng đội, Nhà nghĩa tình CCB cho hội viên khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 629 gia đình có hội viên từ trần do Covid-19; tặng 345.521 suất học bổng, khuyến học cho con hội viên vượt khó, học giỏi; tổ chức các hoạt động về nguồn, tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà 35.650 thương binh và đối tượng chính sách.

Trong 4 năm (2018-2021), tổng số tiền đóng góp của hội viên và vận động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động tình nghĩa của toàn Hội là 513,821 tỷ đồng.

Hội CCB Việt Nam đóng góp hiệu quả vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 ở T.Ư và địa phương. Các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia các hoạt động cung cấp thông tin, dẫn đường, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phong trào “Vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” thể hiện trách nhiệm, tình cảm của CCB đối với đồng đội đã hy sinh; góp phần đáp ứng một phần nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 81/KH-CCB giai đoạn 2013-2020, toàn Hội cung cấp 16.512 thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, tham gia 2.039 đợt quy tập, có 2.996 CCB dẫn đường cho Đội quy tập, phối hợp tìm kiếm, quy tập được 3.804 hài cốt liệt sĩ, báo tin mộ liệt sĩ có tên cho 7.725 gia đình liệt sĩ. Có 57 tập thể, 67 cá nhân được T.Ư Hội tặng Bằng khen.

Những năm qua, chế độ, chính sách đối với Hội CCB ngày càng hoàn thiện và đi vào cuộc sống, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của CCB và hội viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí Hội CCB các cấp trong thời kỳ mới.

                                                                                                         Ngô Đoàn