Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Ngày 24-12, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 9, Khóa VI được tổ chức tại T.P Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo Hội, đại biểu các cơ quan T.Ư Hội và được kết nối với các điểm cầu tại các tỉnh, thành Hội trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nêu rõ: Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội cùng cả nước ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tập trung sắp xếp và sớm ổn định lại tổ chức biên chế, chuẩn bị tích cực cho Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên Liên đoàn CCB các quốc gia Đông Nam Á (VECONAC 20); có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Hội, xây dựng cơ quan T.Ư Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào một số trọng tâm sau: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết T.Ư 2, 3, 4; kết quả bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường các giải pháp giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Hội. Tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đổi mới nội dung, hình thức và cơ chế hoạt động công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021. Hội nghị xem xét cho ý kiến vào báo cáo kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, dự thảo tài liệu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và các nội dung quan trọng khác.

BCH T.Ư Hội thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo của Ban Thường vụ T.Ư Hội về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2021. Để lãnh đạo hoàn thành toàn diện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, BCH T.Ư Hội yêu cầu các cấp Hội tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ trong năm 2022 với các trọng tâm: Tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo chính trị của BCH phải đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

Tại Hội nghị, Thường trực T.Ư Hội thông qua việc bầu bổ sung 3 ủy viên BCH gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Pháp luật T.Ư Hội CCB Việt Nam, Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái, Lê Ngọc Khanh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế và 1 ủy viên Ban Thường vụ là đồng chí Lê Như Đức - ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Đạo - nguyên Ủy viên Thường trực, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí Nguyễn Thành Công - nguyên Ủy viên thường vụ BCH, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam và Phạm Văn Thảo - nguyên Ủy viên BCH, nguyên Trưởng ban Tài chính T.Ư Hội CCB Việt Nam; Bằng khen của T.Ư Hội cho đồng chí Nguyễn Văn Nghinh - nguyên Ủy viên Thường vụ BCH T.Ư Hội, nguyên Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. BCH T.Ư Hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào tháng 12-2022. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho CCB, hạn chế tái nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với Hiệp hội CCB các nước trong khu vực. Tổ chức tốt các hội nghị năm 2022. Các tỉnh, thành Hội phối hợp với các ban, ngành chức năng địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 24-12, Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 cũng được tổ chức trực tuyến. Hội nghị đánh giá, toàn Hội tích cực vận động, khai thác các nguồn kinh phí để xóa được 2.924 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều trong toàn Hội hiện còn 45.865 hộ, chiếm tỷ lệ 1,59%. Hộ cận nghèo giảm 11.865 hộ, có 5.744/10.603 xã, phường, thị trấn, 280/702 quận/huyện/thị xã, 44/63 tỉnh, thành Hội cơ bản hết hộ CCB nghèo. Tỷ lệ hộ khá và giàu là 57,61%.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào được khen thưởng: Trong đó có 1 tập thể, 18 cá nhân được đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 24 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể, 283 cá nhân được Chủ tịch Hội CCB tặng Bằng khen.

Võ Hóa