Với vai trò Chủ tịch VECONAC-20, Hội CCB Việt Nam chủ trì tổ chức Đại hội VECONAC-20 vào ngày 15-12-2021. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á, nên Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu chính ở T.P Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch VECONAC-20 chủ trì Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội và lãnh đạo các cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam. Tham dự Đại hội tại đầu cầu Hà Nội có Tùy viên quốc phòng của 9 nước ASEAN là: Brunây, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Mianma, Philippin, Xinhgapo và Thái Lan.

Trước đó, ngày 21-10-2020, tại Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc VECONAC-20 do Hội CCB Việt Nam chủ trì, đại biểu của 9 nước thành viên VECONAC đã đề nghị hoãn không tổ chức Đại hội VECONAC-20 vào năm 2020 và đề nghị Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch VECONAC thêm 1 năm nữa đến hết năm 2021, vì một số lý do: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chưa kiểm soát được, để cuối năm 2021 sẽ tổ chức Đại hội trực tiếp để tăng cường giao lưu, học hỏi; các nước thành viên tín nhiệm sự lãnh đạo của Hội CCB Việt Nam trong VECONAC. Đề nghị của các nước được Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch VECONAC-20 do Việt Nam giữ vị trí Chủ tịch đã kéo dài 2 năm.

Tại Đại hội lần thứ 20, Hội CCB Việt Nam sẽ trao quyền Chủ tịch VECONAC cho tổ chức CCB Chiến tranh Thái Lan. Được sự ủy nhiệm của Hội CCB Chiến tranh, Tùy viên Quốc phòng kiêm Lục quân Thái Lan, Tùy viên Hải quân Thái Lan và Tùy viên Không quân Thái Lan sẽ tiếp nhận cờ và búa Chủ tịch VECONAC tại lễ bàn giao được tổ chức trong Đại hội này.

                                                                                                               PV