T.Ư Hội CCB Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Kiểm tra T.Ư Hội lần thứ 8 (Khóa VI). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Cùng tham dự có một số đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội và chuyên viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội.

Hội nghị tập trung thảo luận 2 nội dung chính: Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; tham gia góp ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) của Hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội nhấn mạnh: Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp đã chủ động chỉ đạo, triển khai linh hoạt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Hội các cấp đã kiểm tra 25.155 lượt tổ chức Hội, 123.851 hội viên; giám sát 77.406 tổ chức Hội và 835.004 hội viên. Thường trực T.Ư Hội kiểm tra Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đạt kết quả tốt.

Ban Kiểm tra Hội các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và tổ chức kiểm tra được 4.377 tổ chức Hội và 13.779 hội viên, giám sát được 23.608 tổ chức Hội và 209.935 hội viên.

Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện 9.654 cuộc kiểm tra về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hoạt động của các tổ chức Hội trong thực hiện hoạt động ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH…

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật, tổ chức Hội các cấp đã xử lý 85 đơn khiếu nại kỷ luật Hội, 42 đơn tố cáo và phản ánh tổ chức Hội và hội viên. Năm 2021, không có tổ chức Hội vi phạm kỷ luật phải xử lý; có 64 hội viên vi phạm phải thi hành kỷ luật (giảm 37% so với năm 2020).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, như: Một số cấp Hội chưa làm rõ nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra trong xây dựng kế hoạch hoạt động; chưa làm đúng hướng dẫn của Ban Kiểm tra T.Ư Hội nên chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật chưa đúng trình tự nên còn đơn thư vượt cấp và kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận những nỗ lực của Ban Kiểm tra Hội CCB các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với Hội CCB Việt Nam. Đồng chí đề nghị Ban Kiểm tra T.Ư Hội cần rà soát tính  khả thi của các chỉ tiêu đề ra, giải quyết dứt điểm những tồn tại ngay từ đầu năm 2022; bám nắm công tác tổng kết kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở; tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa VI, góp phần thực hiện thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

MAI PHƯƠNG