Thượng tướng Nguyễn Văn Được - chủ trì Hội nghị.

Ngày 26-11, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022- 2027). Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Tổ giúp việc, Tổ văn kiện và các tiểu ban.

Dự thảo Báo cáo chính trị được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị là Dự thảo lần 2. Theo kế hoạch, Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được trình Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam vào tháng 12-2021.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong muốn các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển để có Dự thảo Văn kiện tốt nhất trình Đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển Hội trong giai đoạn tới trên cơ sở kế thừa thành tựu hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Về nội dung, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề ra phương hướng, mục tiêu với 6 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ giải pháp và 2 khâu đột phá của Hội trong nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá cao Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, các đại biểu đóng góp, bổ sung một số điểm mới, điểm nhấn, chỉnh sửa từ ngữ để văn kiện cô đọng, mang tính khái quát hơn.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu và góp phần nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị. Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam sẽ được tổ chức họp trực tuyến trong tháng 12.

Tin và ảnh: Thanh Hương