Hội CCB xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ vay vốn Ngân hàng CSXH nuôi thỏ xuất khẩu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và T Hội CCB Việt Nam, những năm qua, Hội CCB tỉnh Hải Dương chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tích cực triển khai đưa phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" có bước phát triển mạnh mẽ; thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh tham gia, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.  

Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp Hội bám sát, quán triệt, triển khai các nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đến từng hội viên; đặc biệt là chủ trương "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Phong trào thực sự trở thành động lực thi đua của Hội. Các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cán bộ, hội viên tiếp cận các chính sách, các nguồn vốn vay ưu đãi, đất đai, thông tin thị trường, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý kinh tế cho trên 980 lượt cán bộ, hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng phát triển kinh tế gia đình.

5 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh(SXKD) của CCB ngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Từ các hoạt động đơn lẻ, phân tán đã từng bước liên kết tạo nên các nhóm, CLB, đến việc thành lập Hội, liên doanh, liên kết giúp nhau phát triển kinh tế ở nhiều quy mô, cấp độ, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên. Các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ tiếp tục khẳng định vị trí trong hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 120 CLB "CCB giúp nhau giảm nghèo" với nhiều mô hình CLB; phát triển 436 doanh nghiệp, 654 HTX, tổ hợp tác, 2.594 trang trại; 2.210 gia trại, 3.041 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ... Hằng năm thu hút trên 20.000 lao động, trong đó gần 50% là CCB, CQN và con CCB. Năm 2016, các mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ thu hút trên 15.000 lao động, năm 2021 thu hút trên 20.000 lao động. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong tỉnh đạt trên 6.500 tỷ đồng/năm; lợi nhuận trên 350 tỷ đồng/năm; trong đó có 1 doanh nghiệp CCB doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, 1 doanh nghiệp doanh thu trên 500 tỷ đồng/năm, 49 doanh nghiệp có doanh thu từ 50 đến trên 100 tỷ đồng/năm, hàng trăm trang trại, gia trại có doanh thu từ 1 đến 10 tỷ đồng/năm trở lên.

Để hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội CCB tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH giúp cho trên 25.000 lượt hộ hội viên được vay vốn với tổng các nguồn vốn vay là 634 tỷ đồng, nhờ đó góp phần giúp cho 2.342 hộ hội viên CCB có được ngườn vốn để SXKD thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,99% (năm 2016) xuống còn 0,34% (năm 2021); hộ cận nghèo từ 2,42% (năm 2016) giảm còn 1,2% (năm 2021); hộ khá và giàu tăng từ 66,35% (năm 2016) lên 70,83% (năm 2021). Đến nay, số cơ sở Hội hết nghèo còn 39,14% và số chi hội hết nghèo là 80,51%. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo trong tỉnh đã chuyển từ giảm nghèo là trọng tâm sang giảm nghèo nhanh, bền vững và vươn lên làm giàu. Từ chỗ coi trọng về mức thu nhập nay chuyển sang giảm nghèo đa chiều và toàn diện hơn; chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt vấn đề chăm sóc sức khỏe và y tế, con em CCB được học hành, được hướng dẫn dạy nghề.

Đi đôi với phong trào phát triển kinh tế, các cấp Hội còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do T.Ư và địa phương phát động Phòng trào “Bảo vệ môi trường”, “Xây dựng Nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5 năm qua, cán bộ, hội viên trong tỉnh hiến 185.671m2 đất làm đường giao thông, dồn ô đổi thửa; tham gia 104.588 ngày công vệ sinh môi trường, giải tỏa giao thông; trồng 255.276 cây xanh các loại; đóng góp xây dựng địa phương 10,3 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 454 km đường giao thông; xây dựng 610,5 km kênh mương thủy lợi nội đồng; thu gom hàng nghìn tấn rác thải, trồng 80 nghìn cây xanh các loại.. góp phần bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn tỉnh có 178/178 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM); 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ NTM; cuối năm 2021, phấn đấu 12/12 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hải Dương đạt chuẩn NTM.

Với hoạt động nhân đạo, từ thiện, các cấp Hội ủng hộ xây mới, sửa chữa 158 nhà "Nghĩa tình đồng đội” với số tiền trên 8 tỷ đồng; ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo” trên 4,5 tỷ đồng; hội viên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 500 triệu đồng; “Khuyến học” 3,2 tỷ đồng... Năm 2020, cán bộ, hội viên đã quyên góp ủng hộ Quỹ “Phòng, chống Covid-19” trên 4 tỷ đồng. Năm 2021, ủng hộ Quỹ “Phòng, chống Covid-19” và “Vắc-xin phòng Covid-19” là 6 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, quy tập, hoàn thiện hồ sơ danh sách 150 liệt sĩ, tham gia đón 50 hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà. Các ngày lễ, Tết trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... góp phần nâng cao đời sống của hội viên CCB. Điển hình là Công ty Bánh đậu xanh Gia Bảo, Công ty Thương mại Du lịch và Xây dựng 27-7, Công ty CP CCB Hải Dương; các CLBDoanh nhân CCB, CQN Tứ Kỳ, Ninh Giang, Kinh Môn, Kim Thành... và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác.

Để phát huy hiệu quả của phong trào, thời gian tới, các cấp Hội CCB tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho hội viên nắm bắt các chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội  ở địa phương. Tham mưu, đề xuất tạo điều kiện cho  hội viên được tiếp cận các nguồn vay ưu đãi, các chương trình  chuyển giao kỹ thuật, được ưu tiên giao đất, mặt nước để sản xuất  kinh doanh, giúp nhau mở rộng phát triển sản xuất, các ngành nghề truyền thống ở địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ  chức các  lớp tập huấn  bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, các chương trình khuyến nông,  khuyến công, khuyến ngư, chuyển đổi cơ cấu  vật nuôi cây trồng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm SXKD.

Động viên CCB phát triển SXKD, dịch vụ phải đi đôi với đầu tư, đổi mới  trang thiết bị công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với đào tạo nguồn nhân lực để làm ra sản phẩm có chất lượng cao, có thương hiệu. SXKD phải gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh hiệu quả các Câu lạc bộ CCB làm kinh tế ở các huyện, thị nhằm tạo cho các CCB sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy mô trang trại, gia trại, kinh tế hộ gia đình có một tổ chức  thống nhất, đoàn kết, có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về vốn, giống, đầu ra cho sản phẩm và bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp trong quá trình SXKD, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong tỉnh ngày càng phát triển.

Đỗ Trọng Lợi - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương