Chúng tôi, những đứa con miền Bắc thương yêu

Tốt nghiệp cấp Ba, lên đường đánh giặc

Tổ quốc thiêng liêng nỗi đau chia cắt

Miền Nam còn giặc là đi đánh giặc thôi!

*

Vượt Trường Sơn ba, bốn tháng trời

Vào chiến trường Khu 5 - trời văn đất võ

Mặt trận Trung Trung Bộ biết bao gian khổ

Chiến sự nơi đây ác liệt vô cùng.

*

Ôi! Trưa Ba mươi tháng Tư năm Bảy lăm

Chúng tôi ôm nhau khóa òa nức nở

Nghĩ về giống nòi mình bao phen binh lửa

Giờ đây, chấm dứt Nam - Bắc cách chia.

*

Chúng tôi là lính B. lâu - B. xa

Đầu tháng 9 bảy lăm, trên cho về phép Bắc

Nhận tin vui bất ngờ, đêm thao thức

Bởi năm - sáu năm, đêm Bắc, ngày Nam.

*

Lính chiến trường có phụ cấp, chưa lương

Ngơ ngác, ngác ngơ, sắm quà gì nhỉ?

Ai có vợ - thì bần thần nhớ vợ

Tuổi 23 - tôi chỉ có mẹ già.

*

Thằng mua ví nháy, khung xe

Đứa thì đài điện, búp bê tóc vàng

Riêng tôi tính khí ngang ngang

Vài cân mì chính trình làng với U…

*

Mười sáu tháng chín lên xe

Chiều tới Đà Nẵng nghỉ nhờ Hải quân

Lương khô được cấp mười phong

Xuống tàu đêm ấy thong dong hải trình.

*

Tàu há mồm, điện sáng trưng

Được đi tàu biển, lính mừng như mơ

Sáng sau say sóng đứ đừ

Nhìn lính Giải phóng ngỡ là Tây đen.

*

Ba ngày mới tới Nghệ An

Tàu vô Cửa Hội, lên Vinh lại chờ

Hôm sau các tỉnh điều xe

Chở quân Chiến thắng về quê thăm nhà.

*

Chín đứa đi, năm thằng về

Bốn đứa nằm lại, tái tê cõi lòng

Riêng tôi, cha, chú hy sinh

Cậu Ba tôi ở U Minh cũng về.

*

Năm năm biền biệt xa quê

Tử sinh coi nhẹ, nay về buồn - vui

Nhà thì vui, nhà ngậm ngùi.

Bắc Nam đoàn tụ mà vui chưa tròn.

*

Trả phép, vội vội vàng vàng

Chiến trường biên giới Tây Nam đang chờ…!

Nguyễn Trung Hưng - Quế Võ, Bắc Ninh, tháng 9.1975 - 9.2021