Ông Phạm Văn Ảnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ATA (Cty ATA) mới đây tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Trương Quốc Huy với nội dung đề nghị làm rõ việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Maritime Bank - MSB vào vị trí Giám đốc Công ty CP phát triển Hà Nam (Cty Hà Nam) theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 5-6-2007 do ông nguyên là Chủ tịch HĐQT Cty Hà Nam ký bổ nhiệm. Đáng chú ý, ông Ảnh không ủy quyền nhưng trên cương vị Giám đốc Công ty, ông Tuấn đã tự ý thay thế cán bộ do ông Ảnh đã bổ nhiệm trước đó tại Cty Hà Nam...

Cụ thể, đơn ông Ảnh nêu các tài liệu chứng minh bao gồm: Hồ sơ pháp lý “Dự án” là tài sản đầu tư trước tại “dự án” trị giá 1.000 tỷ đồng; phần mềm kế toán, hồ sơ chứng từ kế toán ghi nhận chi phí, các hợp đồng liên quan và chứng từ ghi nhận vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp giao cho công ty con quản lý; các hợp đồng của các hộ dân là nhà đầu tư thứ cấp tại Dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II; chứng từ cổ đông sáng lập đã góp cổ phần tương đương với 97,2% vốn điều lệ tại Công ty.

Toàn bộ chứng cứ, tài liệu này thể hiện ở dữ liệu 18 trang biên bản bàn giao không có chữ ký của ông Ảnh và ông Ảnh không bàn giao các tài liệu trên.

Đáng chú ý, sau khi bổ nhiệm được 9 ngày, ông Trần Anh Tuấn dù không được ủy quyền nhưng đã chiếm đoạt toàn bộ các tài liệu, bao gồm: “Hồ sơ pháp lý, Điều lệ và con dấu Công ty; Quyết định số 777/QĐ-CT, ngày 9-5-2005 về việc cấp Chứng nhận QSDĐ số AB 579518 cho Cty Hà Nam (là công ty con của Cty CP Tập đoàn ATA hiện nay). Những tài liệu này được thể hiện ở 13 trang biên bản bàn giao không có chữ ký của ông Ảnh và ông Ảnh cũng không bàn giao.

Việc bị chiếm đoạt như trên, ông Ảnh cho rằng Cty Hà Nam không phải là chủ thể pháp lý tài sản độc lập bởi các văn bản của UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt cho Chủ đầu tư Dự án là Cty ATA. Theo quy định của pháp luật, Cty ATA với 2 tư cách là “chủ sở hữu” và “cổ đông” trong quan hệ với “công ty con” thì chủ đầu tư có trách nhiệm (quản lý tài sản đã giao, không thực hiện bằng hợp đồng) hoạt động theo quy định tại khoản 1, 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Ngoài ra, để làm sáng tỏ quyền dân sự và tài sản của Chủ sở hữu tại Dự án và công ty con, ông Ảnh cho rằng với tư cách là Chủ sở hữu đã xác lập quyền dân sự và tài sản kể từ khi UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Chủ đầu tư Dự án KCN Đồng Văn II, Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II vào ngày 5-3-2004, cho đến nay Cty ATA vẫn là Chủ đầu tư hợp pháp tại Dự án theo qui định pháp luật. Lý giải cho vấn đề này, ông Ảnh khẳng định việc Cty ATA thành lập Cty Hà Nam vào ngày 12-8-2004 với mục đích chính là đại diện và thay mặt Chủ sở hữu tại tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện Dự án theo đúng Quyết định số 1181/QĐ-UB ngày 7-9-2004 của UBND tỉnh Hà Nam cho phép...

Ngoài nội dung trên, ông Ảnh còn phản ánh, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Nam đã cho thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 112/KLTT-UBND, ngày 18-1-2016, xác định: “Dự án phải thực hiện theo phê duyệt quy hoạch ban đầu tại Quyết định số 797/QĐ-UB, ngày 16-6-2004 do Cty ATA là chủ sở hữu và Cty Hà Nam đại diện chủ đầu tư”.

Do đó, ông Ảnh đề nghị UBND tỉnh Hà Nam cần làm rõ về quyền dân sự và tài sản của chủ sở hữu trong quan hệ với công ty con. Bởi theo ông Ảnh thì “Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập”. Trong khi không có biên bản đại hội ĐCĐ và quyết định của tập thể cổ đông; chủ thể không giao quyền dân sự và tài sản của mình cho bất kỳ ai, không tham gia bất kỳ điều khoản nào của giao dịch dân sự tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01 (trị giá 104.867.500.000 VNĐ) ký ngày 21-4-2007 giữa Cty ATA và Cty CP Tập đoàn đầu tư Phát triển Việt Nam, nên ông Ảnh cho rằng nội dung của hợp đồng đã ký này là vô hiệu bởi hợp đồng được xác lập do những người không có thẩm quyền đã tự ý nhất trí ký tên...

Trong đơn ông Ảnh còn khẳng định: Chủ sở hữu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam mời về đầu tư, chưa chuyển nhượng “dự án”, chưa chuyển nhượng Công ty con cho bất kỳ tổ chức và cá nhân nào, nhưng đã bị người khác chiếm đoạt thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01 nêu trên.

Bên cạnh đó, ông Ảnh còn đề nghị xem xét hành vi kê khai giả mạo ở giấy ĐKKD cấp thay đổi từ lần 4, 5... đến lần thứ 13 năm 2020 của Cty Hà Nam do đã vi phạm điều cấm và “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo” cần phải được thu hồi lại theo Điểm a, Khoản 1, Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020; đồng thời ông Ảnh đề nghị công nhận và phục hồi lại Giấy ĐKKD cấp lần đầu ngày 12-8-2004 (thay đổi lần 1, 2, 3 ngày 2-4-2007) của Cty Hà Nam là hợp pháp và yêu cầu ông Trần Anh Tuấn bồi thường thiệt hại trong vụ việc này.

Xin chuyển phản ánh nêu trên tới Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam xem xét giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị hồi âm cho Báo CCB Việt Nam biết kết quả giải quyết theo quy định của Luật Báo chí.

BBĐ